Garage, carport, förråd

Om du ska bygga ett garage, en carport eller ett förråd krävs oftast bygglov, men det beror på hur stort det du vill bygga är och var byggnaden ska placeras.

Ett garage, en carport eller ett förråd räknas som en så kallad komplementbyggnad. Du kan behöva söka bygglov eller anmäla det du vill bygga, beroende på hur stor byggnaden är och var den ska uppföras.

Så ansöker du om lov för garage, carport eller förråd

Du ansöker om lov genom att skicka in följande handlingar:

 • 2 exemplar av blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kryssa i "Garagebyggnad" eller "förrådsbyggnad" beroende på vad ditt ärende gäller. Glöm inte att skriva under bägge exemplaren.
 • Uppgifter om vem som ska vara kontrollansvarig (i de fall kontrollansvarig behövs - se vårt informationblad När behövs kontrollansvarig?PDF. Du anmäler kontrollansvarig direkt på blanketten, eller på separat papper. Tänk på att den som är kontrollansvarig också måste skriva under bägge blanketterna.
 • 2 exemplar av följande ritningar:

  • Måttsatt, skalenlig situationsplan, baserat på ett kartutdrag för enkla byggärenden. Du kan beställa ett sådant direkt via vår e-tjänst för kartbeställningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Måttsatta, skalenliga planritningar
  • Måttsatta, skalenliga sektionsritningar
  • Måttsatta, skalenliga fasadritningar
 • 2 exemplar av VA-situationsplan (om det ska vara vatten och avlopp i byggnaden)
 • 2 exemplar av markplanering (redovisa gärna marknivåerna på fasadritningen)
 • 2 exemplar av konstruktionsritning/beskrivning över tak

Det kan också krävas ytterligare handlingar för startbesked i ditt ärende. Din handläggare avgör vilka ytterligare handlingar som krävs efter att din ansökan kommit in, och kontaktar i så fall sedan dig.

Läs mer om handlingar som krävs - nybyggnadPDF

Exempelritningar och handlingar

Om du vill veta mer om vad som krävs av de ritningar och handlingar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer om det på sidan nedan.

Läs mer om exempelritningar och handlingar

Om det krävs lov eller anmälan i just ditt ärende beror på om du vill bygga inom så kallad sammanhållen bebyggelse eller utanför. Som sammanhållen bebyggelse räknas exempelvis en tätort, en by eller en samling av minst tre bebyggda tomter.

Om du är osäker på om det område där du vill bygga utgör sammanhållen bebyggelse så kan du alltid kontakta oss för rådgivning.

Bygga inom sammanhållen bebyggelse

Om det du ska bygga ska placeras inom sammanhållen bebyggelse så måste du söka bygglov om byggnaden är större än 25 kvadratmeter.

Om det du ska bygga är mindre än 25 kvadratmeter behöver du normalt inte ansöka om lov, men däremot anmäla till kommunen att du vill bygga, eftersom byggnaden då räknas som ett så kallat Attefallshus.

Läs mer om Attefallshus och anmälan

Tänk dock på att om det redan finns ett annat Attefallshus på fastigheten så behöver du söka bygglov även för byggnader mindre än 25 kvadratmeter. Det går bra med flera Attefallshus på samma fastighet, men bara om den sammanlagda arean på alla Attefallshusen inte överstiger 25 kvadratmeter.

Utanför sammanhållen bebyggelse

Om det du ska bygga ska placeras utanför sammanhållen bebyggelse får du bygga upp till 40 kvadratmeter utan att behöva söka bygglov.  

Bygga i närheten av strand

Tänk på att du även kan behöva ansöka om strandskyddsdispens om det du vill bygga ligger inom 100 meter från en strand (i vissa fall inom 300 meter).

Läs mer om strandskydd

Vad kostar det?

Du kan se exempel på avgifter i vår prislista för plan- och byggområdetPDF.

Sidan uppdaterad 2017-11-30