Kamin, eldstad

Om du ska installera en eldstad eller rökkanal så måste du anmäla det till kommunen. Det gäller även om du ska göra väsentliga ändringar i en befintlig eldstad eller rökkanal. I vissa fall krävs bygglov för installation eller väsentlig ändring.

Anmälan krävs i de flesta fall

Kravet på att du anmäler gäller när du:

 • installerar en ny eldstad, kakelugn, braskamin eller panna
 • byter bränsleslag
 • byter eller ändrar en skorsten, till exempel genom installation av insatsrör eller rökkanal
 • byter från el- och oljepanna till olje- och vedpanna
 • byter från att elda med olja till att elda med pellets
 • byter till en tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion
 • installerar en braskassett.

Du behöver däremot inte anmäla om du ska byta ut en eldstad mot en likvärdig eldstad, till exempel om du byter ut en gammal braskamin mot en ny braskamin, eller en gammal oljepanna till en ny oljepanna.

Hur gör jag för att anmäla installation av eldstad?

Om du ska installera eller göra väsentliga ändringar i eldstad eller rökkanal ska du skicka in två exemplar av följande handlingar:

 • 2 exemplar av blanketten Anmälan om icke lovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kryssa i rutan för "eldstad" eller "rökkanal" beroende på vad din anmälan gäller. Blanketterna ska vara komplett ifyllda med relevanta uppgifter för ärendet (du behöver till exempel inte ange fasadfärg), samt undertecknade.
 • 2 exemplar av situationsplan av enklare typ, till exempel en karta du själv skrivit ut. Markera vilken byggnad som eldstaden ska placeras i
 • 2 exemplar av Planritning och sektionsritning där du ritat in eldstadens läge i huset
 • 2 exemplar av Fasadritningar som visar skorstenens höjd och läge. Om ärendet gäller installation i, eller ändring av, befintlig skorsten räcker det med ett tydligt foto som visar skorstenen
 • Miljö- och typgodkännandebevis eller motsvarande för kamin och rökrör (detta får du av den som säljer eldstaden)
 • Uppgifter om

  • vem som ska utföra installationen
  • vilken typ av konstruktion eldstaden placeras på (till exempel "träbjälklag över krypgrund", "platta på mark" eller "i källare")
  • om det finns några tilluftsintag på grannhus som kan störas av röken
  • hur tilluften tillförs till eldstaden
  • eldstadens vikt

   Du kan skriva in dessa uppgifter under rubriken "övrigt" på blanketten, eller på ett separat papper.

Om du bygger enligt gammal modell eller egen design

Om du bygger en spis efter gammal modell eller egen design måste du skicka in detaljerade ritningar på eldstaden.

Om ditt ärende medför fasadändring krävs bygglov

Om din installation eller ändring av eldstad medför fasadförändringar på byggnaden där eldstaden ska vara ska du, istället för att anmäla, söka bygglov för eldstaden.

Fasadändring kan till exempel vara att rökröret dras utanför fasaden istället för upp genom taket.

Hur gör jag för att söka bygglov för eldstad?

Om du ska installera eller göra väsentliga ändringar i eldstad eller rökkanal och åtgärden medför en förändring i byggnadens fasad så ska du skicka in två exemplar av följande handlingar:

 • 2 exemplar av blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kryssa i rutan "bygglov" och "utvändig ändring". Blanketterna ska vara komplett ifyllda med relevanta uppgifter för ärendet (du behöver till exempel inte ange fasadfärg), samt undertecknade.
 • Situationsplan av enklare typ, till exempel en karta du själv skrivit ut. Markera vilken byggnad som eldstaden ska placeras i
 • Planritning och sektionsritning där du ritat in eldstadens läge i huset
 • Fasadritningar som visar skorstenens höjd och läge.
 • Miljö- och typgodkännandebevis eller motsvarande för kamin och rökrör (detta får du av den som säljer eldstaden)
 • Uppgifter om
  • vem som ska utföra installationen
  • vilken typ av konstruktion eldstaden placeras på (till exempel "träbjälklag över krypgrund", "platta på mark" eller "i källare")
  • om det finns några tilluftsintag på grannhus som kan störas av röken
  • hur tilluften tillförs till eldstaden
  • eldstadens vikt

   Du kan skriva in dessa uppgifter under rubriken "övrigt" på blanketten, eller på ett separat papper.

Om du bygger enligt gammal modell eller egen design

Om du bygger en spis efter gammal modell eller egen design måste du skicka in detaljerade ritningar på eldstaden.

Vad kostar det?

Aktuella avgifter för att anmäla eller söka lov för eldstad hittar du i vårt dokument "Avgifter inom plan- och byggområdet".

Läs mer om avgifter inom plan- och byggområdetPDF

Att tänka på när du ska installera eldstad

Du måste kontrollera så bjälklaget klarar tyngden från din eldstad. Ofta måste man mura upp ett stöd ända nerifrån marken. Ett normalt, nytt golvbjälklag klarar tyngden från en typgodkänd braskamin.

Överdimensionera inte spisen. Det går åt mycket ved och blir alltför varmt. Frestelsen för att strypa lufttillförseln infinner sig, vilket ökar luftföroreningarna.

Läs mer om eldning

Installationen eller ändringen av din eldstad måste besiktigas och godkännas av en sakkunnig sotarmästare. Du får inte börja använda din eldstad innan kommunen utfärdat slutbesked. Slutbesked utfärdar vi när vi fått in intyg om att eldstaden blivit godkänd vid besiktningen.

Sidan uppdaterad 2017-11-30