Mur, plank och staket

Om du ska bygga eller uppföra en mur, ett plank eller ett staket så krävs oftast bygglov, men det beror också på hur högt det du ska bygga är och hur nära din byggnad det ska placeras.

Kravet på bygglov för mur, plank eller staket beror dels på höjden och dels på hur långt ifrån bostadshuset muren, planket eller staketet ska placeras.

För plank och staket beror på kravet på bygglov också på hur genomsiktligt det du vill uppföra är. Om genomsiktligheten är minst 50 % kan du få bygga utan lov.

Murar och plank kräver nästan alltid bygglov om höjden är över 50 cm. Är ditt mur eller plank lägre än så krävs alltså inget lov. För staket gäller 1 meter, högre staket än så kräver bygglov.

Så ansöker du om lov för mur, plank eller staket

För att ansöka om lov för mur, plank eller staket ska du använda blanketten Ansökan om lov och kryssa i "helt ny byggnad" och skriv "mur" eller "plank" i rutan för byggnadstyp. Fyll i 2 exemplar av blanketten och tänk på att skriva under bägge exemplaren.

Till din ansökan ska du också bifoga:

  • 2 exemplar av situationsplan, baserat på ett kartutdrag för enkla byggärenden. Du kan beställa kartutdrag från oss direkt via vår e-tjänst för kartbeställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • 2 exemplar av måttsatta fasadritningar
  • 2 exemplar av eventuell detaljritning på plank/mur
  • 2 exemplar av konstruktionsredovisning för grundläggning

Det kan också krävas ytterligare handlingar, beroende på ditt ärende. Det är din bygglovshandläggare som avgör detta och i så fall kontakter dig efter att din ansökan kommit in.

Läs mer om handlingar som krävs - utvändiga ändringar, skylt, mur eller plankPDF

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer på sidan nedan.

Läs mer om exempelritningar och handlingar

Mur, plank eller staket inom 3,6 m från bostadshus

Om din mur, ditt plank eller ditt staket ska placeras inom 3,6 meter från ditt bostadshus för att anordna en skyddad uteplats behöver du inte söka lov för det, så länge muren, plankets eller staketets höjd inte är högre än 1,8 meter från marken och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Kontakta oss om du är osäker

Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall kan du alltid kontakta oss för rådgivning. Tänk på att du gör dig skyldig till olovligt byggande om du uppför en mur, ett plank eller ett staket som är lovpliktigt utan att ha fått bygglov och startbesked för detta.

Läs mer om olovligt byggande

Så placerar du mur, plank och staket på tomten

Du ska placera muren, planket eller staketet så att du kan sköta om det (till exempel måla om) från din egen tomt. Du ska alltså inte behöva gå på din grannes mark för att sköta muren, planket eller staketet.

Vi rekommenderar att du placerar muren, planket eller staketet ungefär en meter från tomtgränsen, såvida inte muren, planket eller staketet delas med din granne. Tänk på att det då kan vara bra att skriva avtal om detta med grannen.

Sidan uppdaterad 2017-11-30