Nybyggnation

Om du ska bygga en ny huvudbyggnad behöver du ansöka om bygglov. Det kan till exempel vara en byggnad där det är tänkt att någon ska bo, som en villa, fritidshus eller ett flerbostadshus, men det kan också vara ett kontorshus eller industrihus. Du kan även behöva ansöka om lov för att göra ändringar i ett bostadshus.

Attefallshus och friggebodar

Så kallade Attefallshus och friggebodar är normalt undantagna från bygglovsplikten, men Attefallshus kräver däremot en anmälan.

Läs mer om Attefallshus och friggebodar

Generellt kan man säga att det nästan alltid krävs bygglov om det man vill bygga eller ändra ligger inom så kallade detaljplanelagda områden och inom områden med sammanhållen bebyggelse. De flesta detaljplaner berör tätorter och vissa fritidshusområden.

Läs mer om detaljplanerlänk till annan webbplats

Så söker du bygglov för nybyggnation

För att söka bygglov för en nybyggnation ska du skicka med följande handlingar:

 • 2 exemplar av blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Se till så blanketten är komplett ifylld (inklusive kontaktuppgifter till kontrollansvarig) och undertecknad av både dig och kontrollansvarig.
 • Planer och ritningar:

  • 2 exemplar av måttsatt, skalenlig situationsplan
  • 2 exemplar av måttsatta, skalenliga planritningar
  • 2 exemplar av måttsatta, skalenliga sektionsritningar
  • 2 exemplar av måttsatta, skalenliga fasadritningar
 • Redovisning av markplanering (detta kan du redovisa på fasadritningen och situationsplanen)
 • VA-situationsplan

För startbesked krävs ytterligare handlingar.

I vårt dokument "vilka handlingar krävs - nybyggnad" kan du läsa mer om vad du behöver bifoga i din ansökan.

Handlingar som krävs - nybyggnadPDF

Krav på ritningarna du skickar med

De ritningar du skickar med måste se ut på ett visst sätt.

Läs mer om hur handlingar och ritningar ska vara utformade

Åtgärda eller förändra byggnad

Du kan behöva ansöka om bygglov eller skicka in en anmälan om du vill göra olika typer av förändringar på en befintlig byggnad, till exempel bygga till eller ändra planlösning, vatten och avlopp, ventilation eller brandskydd på ett hus, eller om du vill måla om eller göra andra utvändiga förändringar.

Utökade krav för särskilt värdefulla byggnader

Ta också reda på om din byggnad är kulturhistoriskt värdefull, och därmed omfattas av krav på att du ska vara extra varsam om du vill måla om eller göra andra utvändiga förändringar.

På våra sidor om kulturmiljöer kan du se vilka byggnader i kommunen som är klassade som särskilt värdefulla.

Läs mer om kulturmiljöer

Fönsterbyte

Om byggnaden ligger inom detaljplanerat område så behöver du söka bygglov för utvändig ändring för att sätta in nya fönster.

Utanför detaljplanerade områden krävs normalt inte lov för fönsterbyte. Det kan dock krävas bygglov om den byggnad du vill byta fönster på är kulturhistoriskt värdefull.

Läs mer om utvändiga ändringar

Inreda ytterligare bostad/lokal

I enbostadshus

Om du ska inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus måste du anmäla det.

För att anmäla att du vill inreda ytterligare en bostad ska du använda blanketten Anmälan om icke bygglovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan "Inredning av ytterligare bostad".

Om du ska inreda en lokal i ett befintligt enbostadshus krävs det bygglov.

I två- eller flerbostadshus, komplementbyggnader eller kontorsbyggnad

Om du vill inreda ytterligare en bostad eller lokal i tvåbostadshus, flerbostadshus eller i komplementbyggnader krävs det bygglov för inredande av ytterligare lägenhet/lokal.

För att ansökan om lov för att inreda ytterligare en bostad ska du använda blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan "Inredning av ytterligare bostad/lokal".

Handlingar som du ska bifoga

Du ska bifoga ett antal handlingar till din anmälan eller ansökan.

Handlingar som krävs för anmälanPDF

Handlingar som krävs för ansökan om lov för att inreda ytterligare bostad/lokalPDF

Om du är osäker på vilka handlingar som behövs i ditt ärende kan du alltid kontakta oss för rådgivning. Våra kontaktuppgifter finns i rutan uppe till höger på sidan.

Förutom anmälningsblanketten ska du skicka med följande handlingar i din anmälan:

 • Uppgifter om vem som ska vara kontrollansvarig (i de fall kontrollansvarig behövs - se vårt informationblad "När behövs kontrollansvarig?PDF"). Du anmäler kontrollansvarig direkt på blanketten, eller på separat papper
 • Typ- och miljögodkännande för eldstad och rökrör, om din anmälan berör sådana

Planer och ritningar som du ska bifoga

 • 2 exemplar av måttsatt, skalenlig situationsplan
 • 2 exemplar av måttsatta, skalenliga planritningar
 • 2 exemplar av måttsatta, skalenliga sektionsritningar
 • 2 exemplar av måttsatta, skalenliga fasadritningar
 • Uppmätningsritning som visar befintlig planritning innan ändring
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar över byggnadsgrunden och takstolarna. Kontakta oss för att ta reda på om dessa behövs i just ditt ärende!
 • Typ- och miljögodkännande för eldstad och rökrör, om din anmälan berör sådana
 • Ventilationsritningar
 • Rörritningar, om din anmälan berör rördragning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Ljudskyddsbeskrivning

Tänk på att de handlingar och ritningar du skickar med måste vara korrekt utformade.

Läs mer om hur handlingar och ritningar ska vara utformade

Måla om utvändigt

För en- eller tvåbostadshus behöver du i vissa fall söka bygglov för att måla om huset.

För flerbostadshus, kontors- eller industribyggnad samt andra typer av byggnader så behöver du alltid ansöka om bygglov för att måla om. Det gäller dock inte för komplementbyggnader.

Läs mer om bygglov för utvändiga ändringar

Planlösning, ändra

Om du ska ändra en byggnad på ett sådant sätt att det avsevärt ändrar planlösningen måste du anmäla det.

För att anmäla ändrad planlösning ska du använda blanketten Anmälan om icke bygglovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan "Ändring av planlösning".

Du ska också bifoga ett antal handlingar till din anmälan. Läs mer i dokumentet nedan.

Handlingar som krävs - anmälanPDF

Vad räknas som avsevärd ändring?

Om du är osäker på om den ändring du vill göra räknas som en avsevärd ändring så kan du alltid kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Tak - byta eller förändra

Du behöver normalt inte bygglov för att byta takmaterial på en- och tvåfamiljshus. Men om ditt hus ligger inom detaljplanerat område och takbytet kommer att väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär så behöver du bygglov.

För flerbostadshus, kontors- och industribyggnad krävs alltid bygglov för att byta eller förändra tak.

Läs mer om utvändiga ändringar

Takkupa

Du får bygga upp till två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus utan att vare sig söka lov eller anmäla det, om takkuporna

 • inte innebär ingrepp i husets bärande konstruktion
 • är högst halva takfallets bredd

Om du vill bygga en större takkupa på ett en- eller tvåbostadhus eller takkupa på ett flerbostadshus, kontors- eller industribyggnad så måste du söka bygglov för tillbyggnad.

Läs mer om söka lov för tillbyggnad

Ingrepp i bärande konstruktion kräver anmälan

Om takkupan eller -kuporna innebär ingrepp i enbostadshusets bärande konstruktion måste du anmäla det till oss.

För att anmäla ingrepp i bärande konstruktion ska du använda blanketten Anmälan om icke bygglovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan "Ändring av bärande konstruktion".

Du ska också bifoga ett antal handlingar till din anmälan. Läs mer i dokumentet nedan.

Handlingar som krävs - anmälanPDF

Tillbyggnad

Du kan antingen behöva söka bygglov eller anmäla en tillbyggnad, beroende på hur stor den är.

Läs mer om tillbyggnader

Information om elanslutning

Eftersom Östersund, Åre och Krokom befinner sig i en omfattande byggfas har Jämtkraft utökade ledtider för att handlägga och genomföra vissa anslutningsarbeten. Ta med det i din beräkning om du bygger hus och kontakta Jämtkraft i god tid.

 

Mer information om att ansluta ditt hus eller fritidshus till elnätet hittar du här.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2017-11-30