Tillbyggnad

Om du ska göra en tillbyggnad behöver du antingen ansöka om bygglov eller anmäla det till kommunen. Vad du behöver göra beror på hur stor tillbyggnad du vill göra.

Tillbyggnad större än 15 kvadratmeter

​Om du ska göra en tillbyggnad vars bruttoarea är större än 15 kvadratmeter måste du söka bygglov.

Läs mer om hur du söker bygglov för en tillbyggnad nedan.

Så söker du bygglov för tillbyggnad

När du ansöker om bygglov för tillbyggnad så ska du skicka med så väl själva ansökningsblanketten som ett antal handlingar.

Läs mer om handlingar som krävs - tillbyggnadPDF

Använd dokumentet Exempelritningar för att se hur du ska göra dina ritningar.

Du ska skicka med:

 • 2 exemplar av blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kryssa i "bygglov" och "tillbyggnad". Se till så blanketterna är komplett ifyllda och undertecknade av både dig och kontrollansvarig. Uppgifter om vem som ska vara kontrollansvarig, om det krävs för ditt ärende. Läs mer om när det krävs kontrollansvarig.PDF
 • Planer och ritningar (tänk på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga samt möjliga att skanna i svartvitt):

  • 2 exemplar av måttsatt, skalenlig situationsplan
  • 2 exemplar av måttsatta, skalenliga planritningar
  • 2 exemplar av måttsatta, skalenliga sektionsritningar
  • 2 exemplar av måttsatta, skalenliga fasadritningar
 • Uppmätningsritningar som visar befintlig planritning och fasadritning innan tillbyggnad
 • Redovisning av markplanering (detta kan du redovisa på fasadritning och situationsplan)
 • VA-situationsplan (om tillbyggnaden berör vatten och avlopp)
 • Handlingar för startbesked
 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritningar över byggnadsgrunden och takstolarna. Det ska framgå att takstolarna är dimensionerade enligt gällande EKS samt aktuell snözon.
 • Konstruktionsredovisning på hur man gör infästningen mot befintlig byggnad
 • Redovisning av u-värden för de nya byggnadsdelarna. Om tillbyggnaden är stor och har en betydande inverkan på befintlig byggnad, exempelvis en stor yta i jämförelse med befintlig byggnad, kan du behöva skicka in en beräkning för den specifika energiförbrukningen.
 • Redovisning av brandklassning av tillbyggnaden (om tillbyggnaden placeras närmare annan byggnad än 8 meter).

Om du är osäker på vad som gäller i ditt ärende så kan du alltid kontakta vårt kundcenter, våra kontaktuppgifter finns längst ner.

Tillbyggnad mindre än 15 kvadratmeter

​Om du ska göra en tillbyggnad vars bruttoarea är mindre än 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus ska du anmäla tillbyggnaden till kommunen.

Läs mer om hur du anmäler en tillbyggnad nedan.

Så anmäler du en tillbyggnad

Tänk på att du bara göra en anmälan om att bygga till på ett en- eller tvåbostadshus vid ett tillfälle. Det gäller även om din första anmälan inte berör alla 15 kvadratmeter. Du kan alltså inte "spara" kvadratmeter och göra en till anmälan senare.

Du anmäler en tillbyggnad genom att skicka in anmälningsblanketten och ett antal handlingar.

Läs mer om vilka handlingar som krävs för anmälanPDF

 • 2 exemplar av blanketten Anmälan om icke bygglovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kryssa i rutan "Tillbyggnad på en- eller tvåbostadshus, max 15 kvm".
 • Uppgifter om vem som ska vara kontrollansvarig, om det krävs för ditt ärende. Läs mer om när det krävs kontrollansvarig.PDF Kontrollansvarig ska skriva under anmälningsblanketten.
 • Följande planer och ritningar:
   
 • Konstruktionsritningar över byggnadsgrunden och takstolarna. Det ska framgå att takstolarna är dimensionerade enligt gällande EKS samt aktuell snözon.
 • Konstruktionsredovisning på hur man gör infästningen mot befintlig byggnad
 • Redovisning av u-värden för de nya byggnadsdelarna.

Om du är osäker på vad som gäller i ditt ärende så kan du alltid kontakta oss, våra kontaktuppgifter finns längst ner.

Sidan uppdaterad 2017-11-30