Utvändig ändring

Om du ska måla om, byta eller ändra tak, sätta in nya fönster eller göra andra fasadändringar kan du i vissa fall behöva ansöka om bygglov för utvändig ändring.

Kravet på bygglov för utvändig ändring på en- eller tvåbostadshus gäller inom områden som är detaljplanerade och för sådana fasadändringar som innebär att husets eller omgivningens karaktär påverkas väsentligt.

För flerbostadshus, lokaler, kontor, industrier och andra större huvudbyggnader krävs alltid bygglov för utvändiga ändringar inom detaljplanerade områden.

På vår sida om detaljplaner kan du läsa mer om vilka områden i Östersunds kommun som är detaljplanerade.

Läs mer om detaljplaner

Vad är väsentlig påverkan?

Det är svårt att ge ett exakt svar på vad som utgör väsentlig påverkan på husets eller om­giv­ningens karaktär. Om du är osäker på om den förändring du vill göra kräver lov eller inte så kan du alltid kontakta oss.

Ansöka om lov för utvändig ändring

För att söka bygglov för utvändig ändring ska du fylla i blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan "utvändig ändring".

Tänk på att du ska fylla i 2 exemplar av blanketten, och glöm inte att skriva under båda exemplaren.

Du ska också bifoga ett antal handlingar till din ansökan, även dessa i 2 exemplar:

  • Översiktlig karta
  • Planritning
  • Fasadritning eller fotomontage/foto som visar både nuläge och tänkt utförande
  • Uppgifter om vem som ska vara kontrollansvarig (din handläggare avgör om detta behövs i ditt ärende)
  • Eventuell redovisning av förändring och konstruktion

Din handläggare kommer att meddela dig vad som krävs i just ditt fall.

Läs mer om handlingar som kan krävas i ärenden om utvändiga ändringarPDF

Exempelritningar och handlingar

De ritningar och handlingar som du bifogad till din ansökan ska uppfylla ett antal krav. Du kan se exempel och få mer information på vår sida om exempelritningar och handlingar.

Läs mer om exempelritningar och handlingar

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte lov

Utanför detaljplanerade områden krävs normalt inte lov för fasadändringar. Det kan dock krävas bygglov för utvändig ändring, om den byggnad du vill göra ändringen på är kulturhistoriskt värdefull.

På våra sidor om kulturmiljöer finns mer information om kulturhistoriskt värdefulla hus. En stor del av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer finns också samlade på vår kulturmiljöwebb.

Läs mer om kulturmiljöer

Får jag måla om huset utan att söka lov?

Inom detaljplanerade områden får du får måla om ett en- eller tvåbostadshus utan lov, men bara om det inte påverkar husets eller omgivningens karaktär väsentligt.

För flerbostadshus, lokaler, kontor, industrier och liknande större huvudbyggnader krävs däremot alltid bygglov för att måla om huset om det ligger inom detaljplanerat område.

Utanför detaljplanerade områden krävs inget lov.

Är du osäker på vad som påverkar karaktären på ett hus eller omgivningen väsentligt så kan du alltid höra av dig till kundcenter. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Får jag byta tak eller ändra taket utan att söka lov?

Ja du får byta färg, material eller form på taket på ett en- eller tvåbostadshus som ligger inom detaljplanerat område utan bygglov, men bara om det inte påverkar husets eller omgivningens karaktär väsentligt.

För flerbostadshus, lokaler, industrier, kontor och liknande större huvudbyggnader krävs det alltid bygglov för dessa ändringar om huset ligger inom detaljplanerat område.

Utanför detaljplanerade områden krävs inget lov.

Är du osäker på vad som påverkar karaktären på ett hus eller omgivningen väsentligt så kan du alltid höra av dig till kundcenter. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Jag vill sätta in ett nytt fönster - behöver jag lov för det?

Ja, om byggnaden ligger inom detaljplanerat område så behöver du söka lov för fasadändring för att sätta in nya fönster eller dörrar.

Om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område behöver du däremot inte söka lov eller anmäla fönsterbyte.

På vår sida om detaljplaner kan du läsa mer om vilka områden i Östersunds kommun som är detaljplanerade.

Läs mer om detaljplaner

Sidan uppdaterad 2018-02-19