Fastigheter och lantmäteri

Här hittar du information som rör lantmäteriförrättningar av olika slag, som till exempel hur du gör om du vill klyva, lägga samman eller stycka av en tomt, och andra åtgärder som rör fastighetsindelningen. Här finns också information om fastighetsgränser.

Östersunds kommun är indelad i ungefär 16 000 fastigheter. Ändringar i fastighetsindelningen, till exempel bildande av en ny tomt, klyvning eller sammanläggning, kallas med ett samlingsnamn för lantmäteriförrättningar.

En lantmäteriförrättning är en myndighetsåtgärd som endast en behörig förrättningslantmätare kan utföra.

Östersund har en kommunal lantmäterimyndighet

Östersund är en av 39 kommuner i Sverige som har en kommunal lantmäterimyndighet.

Det betyder att det i Östersund är kommunen och inte det statliga lantmäteriet man ska vända sig till för att få en lantmäteriförrättning utförd, till exempel om man vill stycka av eller klyva en tomt, bilda en gemensamhetsanläggning, skapa servitut, eller göra andra ändringar i fastighetsindelningen.

Du kan läsa mer i vår servicedeklaration för lantmäteriförrättningar.PDF

Tomter till salu och kommunens tomtkö

Om du letar efter information om vilka småhustomter som kommunen just nu har till salu, eller vill veta mer om du ställer dig i kö för en tomt så ska du gå in på vår sida om småhustomter till salu.

Beställa adress eller utdrag ur fastighetsregistret, eller skriva in rättigheter

I fastighetsregistret finns uppgifter om fastighetsindelningar, ägare till fastigheter, arealer, ledningsrätter, servitut, uppgifter om gemensamhetsanläggningar och mycket mer.

Om du behöver ett utdrag ur fastighetsregistret, vill beställa en adress eller vill skriva in rättigheter vänder du dig till vårt kundcenter. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Hjälp med att upprätta lagfart eller andra handlingar

När du köpt en fastighet i Östersunds kommun behöver du ansöka om lagfart för att du ska registreras som ägare till fastigheten. Du måste ansöka inom tre månader efter att köpet ägt rum.

Den kommunala lantmäterimyndigheten kan hjälpa dig att upprätta en lagfartsansökan, men du skickar in din ansökan direkt till fastighetsinskrivningen på det statliga lantmäterietlänk till annan webbplats.

Upprätta köpehandlingar, gåvohandlingar eller värdeintyg

Vi kan också hjälpa dig att upprätta köpehandlingar, gåvohandlingar och värdeintyg.

Kostnaden för fastighetsrättsliga uppdrag enligt ovan varierar beroende på ärendets art och omfattning. Vill du vet mer om vad just ditt ärende kan komma att kosta kan du ta kontakt med oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av oss. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2017-04-03