Östersunds kommunvapen
Du är här:
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Fortsatt utveckling av Östersunds skidstadion

Östersunds skidstadion
Mellan 2008-2011 har det pågått ett projekt för att utveckla Östersunds skidstadion. Syftet har varit att projektet ska förbättra förutsättningarna att kunna anordna stora arrangemang och bli en arena i världsklass inom vintersporter. Satsningarna på Östersunds skidstadion ska också stärka Östersund som arrangörsstad och vinterstad och bidra till besöksnäringens utveckling. Utöver stora arrangemang ska möjligheter till tävling och träning för elit, föreningar, träningsgrupper, motionärer och turister på Östersunds skidstadion förbättras.

Under 2008 och 2009 genomfördes ett antal investeringsåtgärder i 20 nya vallabodar, permanent läktare för 2 200 åskådare, ny spårbelysning, justering av skidspår och diverse markarbeten. Investering gjordes också i ett nytt toppmodernt snötillverkningsystem med utökad vattenförsörjning. Vid kallt väder ska snö kunna produceras direkt i skidspåren. Att kunna tillverka snö, speciellt tidigt på säsongen, är viktigt inför tävlingar samt för att kunna träna under försäsongen. Under våren 2011 byggdes ett garage under läktaren för skidstadions pistmaskiner.

Projektet omfattade totalt 23 miljoner kronor, varav 6,5 miljoner kronor finansierades genom kommunen, 5 miljoner kronor genom länsstyrelsen  och 11,5 miljoner kronor genom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet avslutades den 30 juni 2011.

EU-logga

Kontaktinformation:

Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens kansli
Liselotte Johansson
tel: 063-14 06 85
Publicerat:
2012-08-13
Östersunds kommun

Rådhuset

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00

Fax: 063-14 40 00

Organisationsnr: 212000-2528