Östersunds kommunvapen
Du är här:
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Utredning av s/s Thomée

I samband med budgetarbetet för åren 2010-2012 på kultur- och fritidsnämnden sammanträde i maj 2009 framfördes förslag om att genomföra en utredning av kommunens båt s/s Thomée. Bakgrunden var de besparingskrav som nämnden hade samt de kostnader som driften av ångbåten medför. Utifrån detta fick kultur- och fritidsnämndens kansli i uppdrag att genomföra en brett upplagd utredning av s/s Thomée för att se hur verksamheten kring ångbåten ska kunna utvecklas. Syftet har varit att utreda drift och verksamhet för s/s Thomée samt presentera förslag för ångbåtens framtida användning.

De delområden som ingått i utredningen är följande:

  • S/s Thomées historia samt betydelse som attraktion i Östersund och Storsjön
  • Tekniska frågor som energianvändning, säkerhetsrisker och underhållsbehov
  • Turer, priser, personal, servering m m
  • Ägande- och driftformer, olika användningsområden

Slutrapporten redovisades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 december 2010.

Utredningen är nu klar. Här kan du läsa rapportenPDF (pdf, 0 bytes).

Kontaktinformation:

Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens kansli
Liselotte Johansson
tel: 063-14 06 85
Publicerat:
2011-04-06
Östersunds kommun

Rådhuset

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00

Fax: 063-14 40 00

Organisationsnr: 212000-2528