Kommunfullmäktige sammanträder 2018‑02‑08

Torsdagen den 8 februari klockan 08.15 sammanträder kommunfullmäktige i PB-hallen på OSD/Folkets hus.

Tillkännagivande av sammanträde

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum och tid:

2018-02-08, klockan 08.15

Plats:

PB-hallen, OSD/Folkets hus

Tid för allmänhetens frågestund:

kl. 13.30

Sidan uppdaterad 2018-02-01