Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2018-02-20

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-20 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-02-20

Paragrafer:

§ 32-55

Tillkännagivandet publicerades:

2018-02-27

Tillkännagivandet tas bort:

2018-03-21

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Sidan uppdaterad 2018-02-27