Justerat protokoll från Överförmyndarnämnden 2018-02-21

Protokollet från Överförmyndarnämndens sammanträde 2018-02-21, serie B är nu justerat.

Tillkännagivande

Organ:

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-21

Paragrafer:

§ 3 - 5

Tillkännagivandet publicerades:

2018-02-27

Tillkännagivandet tas bort:

2018-03-21

Protokollet förvaras:

Överförmyndarnämndens kansli

Aktuella handlingar:

Finns på papper

Sidan uppdaterad 2018-02-27