Justerat protokoll från Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-21

Protokollet från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-02-21 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-21

Paragrafer:

§§ 11-23

Tillkännagivandet publicerades:

2018-02-28

Tillkännagivandet tas bort:

2018-03-22

Protokollet förvaras:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2018-02-28