Justerat protokoll från Socialnämnden 2018-02-27

Protokollet från Socialnämndens sammanträde 2018-02-27 är nu justerat.

Tillkännagivande

Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-27

Paragrafer:

§ 30-63

Tillkännagivandet publicerades:

2018-02-28

Tillkännagivandet tas bort:

2018-03-22

Protokollet förvaras:

Socialförvaltningens stab

Aktuella handlingar:

Finns på papper

Sidan uppdaterad 2018-02-28