Justerat protokoll från Miljö- och samhällsnämnden 2018-02-28

Protokollet från miljö- och samhällsnämndens sammanträde 2018-02-28 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten enligt kommunallagen måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Miljö- och samhällsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-28

Paragrafer:

§ 38-61

Tillkännagivandet publicerades:

2018-03-05

Tillkännagivandet tas bort:

2018-03-27

Protokollet förvaras:

Samhällsbyggnad

Aktuella handlingar:

Protokollet hittar du i vårt diarium på webben

Sidan uppdaterad 2018-03-05