Budget 2018

I mars 2017 beslutade Kommunfullmäktige om hur mycket pengar varje nämnd får att röra sig med nästa år, så kallad budgetram. Efter normala uppskrivningar fick kommunens sju nämnder och styrelser totalt 104 miljoner kronor mindre jämfört med förra året.

Under maj och juni 2017 ska varje nämnd och styrelse fatta beslut om sina respektive budgetar. Här samlar vi all information för respektive nämnd inför och efter politikernas beslut.

Kommunstyrelsen

Nämnden sammanträder 30 maj.

I höst fattar Kommunfullmäktige det slutliga beslutet om budget 2018.

Sidan uppdaterad 2017-06-07