Folkhälsoarbete

Två glada tjejer busar i snön

Folkhälsa är ett begrepp vi använder för att beskriva det samlade hälso­läget i befolkningen och hur hälsan är fördelad mellan olika grupper.

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet är att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa.

Illustration av hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer.

Hälsan påverkas bland annat av vilka levnads­villkor vi lever under och vilka levnadsvanor vi har. Det är just detta som folk­hälso­arbetet är inriktat på.

I figuren "Hälsans bestämningsfaktorer" kan vi tydligt se vilka faktorer som påverkar vår hälsa.

Länsgemensam folkhälsopolicy

Alla kommuner i Jämtlands län arbetar tillsammans för en hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad det innebär kan du läsa om i länets folkhälsopolicy "Vår hälsa – länets möjlighetPDF". 

Sidan uppdaterad 2017-11-09