Budget 2018

I mars 2017 beslutade Kommunfullmäktige om hur mycket pengar varje nämnd får att röra sig med nästa år, så kallad budgetram. Efter normala uppskrivningar fick kommunens sju nämnder och styrelser totalt 104 miljoner kronor mindre jämfört med förra året.

Under maj och juni 2017 skulle varje nämnd och styrelse fatta beslut om sina respektive budgetar. Här har vi samlat all information för respektive nämnd inför och efter politikernas beslut.

Kommunstyrelsen

Nämnden sammanträdde 30 maj.

Sidan uppdaterad 2017-12-22