Finansiering och rating

Kommunen lånar upp kapital direkt på kapitalmarknaden via certifikat och obligationsprogram. Dessa program kan pensionsbolag, banker och övriga investerare placera kapital i. Denna typ av finansiering är billigare för kommunen än traditionella banklån. Merparten av de upplånade medlen vidareutlånas via kommunens internbank till kommunens bolag.

Finansieringsprogram

Certifikat

 • Ledarbank: SHB
 • Emissionsinstitut: SHB, Nordea, SEB, Swedbank
 • Rambelopp: 1 miljard svenska kronor
 • Rating: K-1 / A-1+
 • Löptid: Minst en dag men kortare än ett år.

Obligationer, MTN-program (Medium Term Note)

 • Ledarbank: SHB
 • Emissionsinstitut: SHB, Nordea, SEB, Swedbank
 • Rambelopp: 5 miljarder svenska kronor
 • Rating: AA+
 • Löptid: Lägst ett år och högst 15 år

Rating

För att erhålla bra villkor på upplåningen har kommunen via ratinginstitutet Standard & Poor's erhållit ett kreditbetyg. Kreditbetyget är en bedömning av kommunens betalnings­förmåga och finansiella risk, det vill säga kreditvärdighet. Kreditbetyget kallas rating.

En stabil och hög rating är en viktig faktor för Östersunds kommuns tillgång till kostnadseffektiv upplåning. Den 22 april 2016 reviderade ratingföretaget Standard & Poor's kommunens rating från stabil till positiv. Den 20 oktober 2017 bekräftade Standard & Poor's Östersunds kommuns rating.

Vårt nuvarande kreditbetyg:

 • Långfristig: AA+
 • Kortfristig: K-1 / A-1+
 • Framtidsutsikter (outlook): Positiv

Standard & Poor's motivering:

 • Exceptionellt god likviditet
 • Mycket stark ekonomi
 • Extremt förutsägbart och stöttande ramverk för kommunsektorn
 • Måttlig skuldnivå
 • Kommunens starka finansiella resultat och styrning utgör ytterligare stöd för ratingen 

 

Den positiva ratingutsikten reflekterar Standard & Poors förväntan på en fortsatt förstärkning av den redan starka riskhanteringen i Östersunds kommun, samtidigt som internbankens expansion slutförs över de kommande två åren. I kombination med en lyckad begränsning av kommunkoncernens skulduppbyggnad, skulle ratinginstitutet kunna omvärdera sin syn på den finansiella styrningen till väldigt stark från stark, som tillsammans med fortsatt minskande ansvarsförbindelser utanför balansräkningen, skulle kunna leda till en uppgradering till högsta kreditbetyget (AAA)

Sidan uppdaterad 2017-12-14