Befolkningsprognos

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Prognos för 2017-2021

2017 års pronos för 2017-2021:

Ålder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0-5

4 263

4 320

4 479

4 596

4 697

4 779

6-9

2 916

2 954

2 918

2 939

2 959

2 979

10-12

2 060

2 128

2 189

2 243

2 274

2 301

13-15

1 841

1 953

2 065

2 113

2 178

2 231

16-18

1 747

1 823

1 870

1 983

2 086

2 179

19-24

5 016

4 871

4 835

4 861

4 887

4 876

25-44

15 872

16 099

16 362

16 555

16 708

16 839

45-64

15 127

15 131

15 115

15 205

15 272

15 237

65-79

9 594

9 787

10 036

10 164

10 297

10 403

80-w

3 309

3 359

3 383

3 483

3 537

3 615

Totalt

61 745

62 425

63 252

64 142

64 896

65 438

År 2016 visar befintlig befolkning den 31 december 2016.

 

Varför behövs prognoser och hur ska de användas?

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Alternativet till att använda sig av prognoser är helt enkelt att gissa eller att använda sig av föregående års uppgifter. Fördelen med prognoser är att man kan ta hänsyn till observerade trender och områdesspecifika förutsättningar som exempelvis ökat barnafödande och nya bostadsområden.

Detta medför även att man i de allra flesta fall hamnar närmare sanningen än när man endast tar hänsyn till föregående års uppgifter. Detta innebär dock inte att prognoserna är något facit för hur befolkningen exakt kommer att utveckla sig och man bör stämma av prognosen när nya faktiska uppgifter finns tillgängliga.

Prognosers säkerhet minskar när man bryta ner dom på lägre geografisk nivå och enskilda åldrar. Detta beror på en naturlig variation, det vill säga även om förutsättningarna är de samma så kommer antalet att variera från år till år och en prognos beskriver utvecklingen i genomsnitt.

Prognoserna är säkrare för det första året än de kommande åren. Orsaken är att det kan tillkomma fler faktorer som inte var kända när man gjorde prognosen och som ger utfall på längre sikt. Denna osäkerhet på längre sikt gäller alla åldrar utom 0-åringar som är svåra att göra prognoser för även första året.

Sidan uppdaterad 2017-11-29