Sammanträdestider

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden till vilka allmänheten ibland inbjuds att lyssna.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har alltid öppna sammanträden. Övriga nämnder har ett eller flera öppna sammanträden per år.

Öppna sammanträden annonseras alltid i lokalpressen.

Kommunfullmäktige

Ordförande: Kjell Svantesson

Sammanträdestider 2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

-

16* kl. 08.30

16:e kl. 10.00

27:e kl. 10.00

-

19:e kl. 18.00

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

21:a kl. 18.00

23:e kl. 10.00

23:e kl. 10.00

19:e kl. 10.00

*= inkl bokslutsdag (dagsammanträde)

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

-

8* kl. xx.xx

22:e kl. xx.xx

26:e kl. xx.xx

-

18:e kl. xx.xx

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

20:a kl. xx.xx

18:e kl. xx.xx

22:e kl. xx.xx

17:e kl. xx.xx

*= inklusive bokslutskonferens (dagsammanträde)

Kommunstyrelsen

Ordförande: AnnSofie Andersson

Sammanträdestider 2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

17:e kl. 08.30

14:e kl. 08.30

28:e kl. 08.30

21:a kl. 08.30

4:e kl. 08.30

9:e kl. 08.30

30:e kl. 08.30

19:e-21:a* kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

22:a kl. 08.30

5:e kl. 08.30

10:e kl. 08.30

7:e kl. 08.30

5:e kl. 08.30

*= budgetberedning/budgetkonferens

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

23:e kl. 08.30

20:e kl. 08.30

13:e kl. 08.30

12:e kl. 08.30

8:e kl. 08.30

5:e kl. 08.30

11-13:e* kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

21:a kl. 08.30

11:e kl. 08.30

9:e kl. 08.30

6:e kl. 08.30

4:e kl. 08.30

*= budgetberedning/budgetkonferens

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Niclas Daoson

Sammanträdestider 2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

25:e kl.08.30

22:a kl. 08.30

29:e kl. 08.30

-

17:e kl. 08.30

13:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

27:e kl. 08.30

25:e kl. 08.30

29:e kl. 08.30

13:e kl. 08.30


Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

24:e kl.08.30

21:a kl. 08.30

28:e kl. 08.30

-

16:e kl. 08.30

20:e kl. 08.30

 

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

26:e kl. 08.30

24:e kl. 08.30

28:e kl. 08.30

18:e kl. 08.30

 

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Karin Thomasson

Sammanträdestider 2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

26:e kl. 08.30

-

13:e kl. 08.30

12:e kl. 13.15

 

24:e*

31:a kl. 08.30

-

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

27:e kl. 08.30

-

9:e kl. 13.15

6:e kl. 08.30

* = utbildningsdag

Miljö- och samhällsnämnden

Ordförande: Florian Stamm

Sammanträdestider 2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

25:e kl. 08.30

21:a kl. 08.30

22:a kl. 08.30

26:e kl. 08.30

24:e kl. 08.30

14:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

30:e kl. 08.30

27:e kl. 08.30

-

8:e kl. 08.30

14:e kl. 08.30


Socialnämnden

Ordförande: Björn Sandal

Sammanträdestider 2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

24:e kl. 08.30

21:a kl. 08.30

29:e kl. 08.30

25:e kl. 08.30

23:e kl. 08.30

20:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

29:e kl. 08.30

26:e kl. 08.30

24:e kl. 08.30

21:a kl. 08.30

18:e kl. 08.30


Utförarstyrelsen

Ordförande: Nisse Sandqvist

Sammanträdestider 2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

-

1:a kl. 08.30

-

5:e kl. 08.30

-

7:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

30:e kl. 08.30

27:e kl. 08.30

-

1:a kl. 08.30

6:e kl. 08.30


Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Mona Modin Tjulin

Sammanträdestider 2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

11:e* kl. 08.30

8:e kl. 08.30

29:e kl. 08.30

25:e kl. 08.30

23:e kl. 08.30

15:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

26:e kl. 08.30

26:e kl. 08.30

21:a kl. 08.30

18:e kl. 08.30

* = utbildningsdag

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Ordförande: Mona Modin Tjulin

Sammanträdestider 2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


24:e* kl. 09.3022:a kl. 13.15


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

25:e kl. 13.15
* = inkl. utbildning

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Jim Nilsson

Sammanträdestider 2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

26:e kl. 08.30

-

1:a kl. 08.30

27:e kl. 08.30

18:e kl. 08.30

1:a kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

23:e kl. 08.30

-

4:e kl. 08.30

22:a kl. 08.30

20:e kl. 08.30


Revisionen

Ordförande: Mats El Kott

Sammanträdestider 2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

16:e - 17:e

kl. 08.30

10:e kl. 08.30

-

11:e kl. 08.30

-

9:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

15:e kl. 08.30

13:e kl. 08.30

10:e kl. 08.30

15:e kl. 08.30


Arbetsutskottet

Ordförande: AnnSofie Andersson

Sammanträdestider 2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

31:a kl. 08.30


-

14:e kl. 08.30

10:e kl. 08.30

16:e kl. 08.30

-

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

15:e kl. 08.30

19:e kl. 08.30

24:e kl. 08.30

13:e kl. 08.30

12:e kl. 08.30

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

9:e kl. 08.30


6:e kl. 08.30

27:e kl. 08.30

17:e kl. 08.30

15:e kl. 08.30

-

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

14:e kl. 08.30

18:e kl. 08.30

16:e kl. 08.30

13:e kl. 08.30

11:e kl. 08.30


Integrationsutskottet

Ordförande: Anders Edvinsson

Sammanträdestider 2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


7:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

13:e kl. 13.00

26:e kl. 08.30

-

7:e kl. 13.00


Pensionärsrådet

Ordförande: Mona Modin Tjulin

Sammanträdestider 2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


23:e kl. 13.0010:e kl. 13.00


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-


5:e kl. 13.00

30:e kl. 08.30Tillgänglighetsrådet

Ordförande: Florian Stamm

Sammanträdestider 2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


24:e kl. 09.00 Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-


12:e kl. 17.30
Sidan uppdaterad 2017-12-05