Ann-Sofie Andersson och tillväxtchefen Pär Johannson står på toppen av frösöberget och tittar in i kameran. Bakom dem ser man en utsikt över staden, blå himmel och sol.

Östersund växer

Staden som växer – på djupet, på bredden, på höjden. Där vi står, på toppen av Östberget, ovanför skidbackarna, är det ganska enkelt att peka ut ett par saker som gör den här staden så speciell. Till att börja med, om vi rör oss över krönet, möter våra blickar samma storslagna fjäll som reser sig över soliga ängar, sund och skogar, som människor under tusen år betraktat just härifrån, över Frösöns sluttningar, ned mot den
klarblåa Storsjön.

Precis som på Vikingatiden är Frösön och Östersund den naturliga knutpunkt som ”bara måste” finnas längs en av Europas viktigaste pilgrimsleder, halvvägs mellan Bottenhavet och Atlanten, vid den stora sjön med sina långsträckta armar, som sträcker sig djupt in i skogslandskapen. En stad som uppstått så här ”mitt i vildmarken” har sina alldeles egna förutsättningar. Därför präglas Östersund än i dag av att vara en metropol, med det fokus på service, handel och kommunikation som det för med sig.

Här är värdskap, gästfrihet och öppenhet inte bara vackra ord. Ända sedan forntiden har vi varit beroende av att ”främlingar” kommer till oss. De impulser dessa fört med sig har vi
fått ”på köpet”, tagit tillvara, anpassat och utvecklat vidare. Att se människor som resurser har alltid varit en överlevnadsstrategi i Norrlands inland, men aldrig har väl detta förhållningssätt
varit så lyckosamt och utvecklande som just nu, i 2010-talets Europa.

Om vi nu vänder på oss, och istället betraktar staden som breder ut sig vid vattnet nedanför oss, slås vi genast av hur mycket det byggs. Staden växer; på djupet, på bredden, på höjden.
Nybyggnationen och förtätningen av innerstaden är ett resultat av den satsning på hållbar tillväxt som Östersund praktiserar. Det handlar om att väga samman ekonomiska, sociala
och miljömässiga faktorer. På så vis vill vi främja mångfald, jämställdhet, hälsa och kreativitet – värden som får oss att trivas och vara stolta över Östersund.

Sidan uppdaterad 2018-04-18