Hur går arbetet framåt?

För att målen i planen ska kunna bli verklighet till år 2020 har ett förslag på insatser tagits fram där cirka 130 unika deltagare från olika delar av samhället har bidragit med idéer och synpunkter. Förslagen presenteras som 61 stycken strategiska satsningar som ska leda till ökad tillväxt.

Östersunds kommunstyrelse tog den 3 november 2015 ett inriktningsbeslut som innebär att kommunstyrelsen står bakom satsningarna. Nu är det upp till respektive ansvarig verksamhet att arbeta för att satsningarna blir verklighet tillsammans med sina samarbetspartners. Det ska nämnas att tillväxtarbetet måste vara dynamiskt och att det kan komma att bli ändringar i de föreslagna satsningarna utifrån att förutsättningarna i vår omvärld förändras.

Du hittar satningarna under länken här nedan.

Tillsammans skapar vi Mer [*] Östersund!

Sidan uppdaterad 2017-05-29