Mer internationellt Östersund

En ökad internationalisering är en viktig faktor för utveckling och tillväxt i Östersund. Internationalisering kan betyda många olika saker och aktiviteter, som till exempel integration av nyanlända, ökad handel genom export och import, internationella utbyten och deltagande i projekt och samverkansplattformar. Allt detta bidrar på olika sätt till ett mer internationellt Östersund.

Det arbete som genomförs av integrationsservice är mycket viktigt för att skapa ett mer internationellt Östersund. Det finns också många fantastiska initiativ kopplat till integration inom näringslivet och inom ramen för ideella organisationers verksamhet. Hej Främling är ett bra exempel på ett sådant initiativ.

Andra exempel på hur kommunen arbetar för ett mer internationellt Östersund är genom deltagande i internationella nätverk och genom vänortssamarbeten. Exempel på detta är kommunens engagemang i Creative Cities Network och kommunens vänortssamarbete med Bangkok Metropolitan Council. EU-medlemskapet möjliggör projekt och samverkan inom Europa, vilket till exempel Green Highway är ett bra exempel på.

Sidan uppdaterad 2017-05-29