Grafittivägg i glada färger med konstären som syns i bild på högerkanten.

Områdesutveckling

Områdesutveckling handlar om att skapa förutsättningar för ett demokratiskt samhälle och möten mellan människor som får inflytande på utformning och verksamhet i det egna bostadsområdet.

Här har Östersunds kommun en tät dialog med dig som medborgare där du kan vara med utveckla just ditt område kopplat till fysisk miljö, trygghet, hälsa, attraktivitet och delaktighet. Här nedan hittar du information om de senaste projekten.

Områdesutveckling Torvalla

Under 2014 och 2015 har invånare, verksamma organisationer och föreningar i Torvalla samverkat och varit med och utvecklat område Torvalla (Ängsmon, Skogsmon, Fjällmon).

Extra fokus har legat på ungas delaktighet, möten mellan människor och det som skapas i samverkan mellan alla som bor och verkar där. Under våren 2015 fick unga i Torvalla särskilt vara med och tycka till om hur de ville att utvecklingen skulle se ut. Förslag som filmmaraton, en särskild Torvalladag, fler gatlyktor i centrum och utökade öppettider på fritidsgårdarna är bara några av de förslag som kommit fram.

Vill du veta hur förslagen röstades fram? Under rubriken länkar lite längre ner på sidan finns den fullständiga förteckningen på antal röster som varje förslag fått.

Här är tio idéer som blivit verklighet

Torvalladagen

Mer aktiviteter och konserter var några idéer som kom fram under Open Space. Ett exempel på detta är Torvalladagen: Lokala artister, marknad och loppis, ponnyridning, högläsning för barn, fotboll och mycket mer. Under 2014 och 2015 turades Hyresgästföreningen och ABF Jämtland/Härjedalen om att arrangera dagen i samverkan med Svenska Kyrkan, Östersundshem, Torvalla Fritidsgård, Torvalla Bibliotek.

Pulkabacken

Grillplats och mötesplats utomhus var ett annat förslag som lämnades. Östersunds kommun fixade därför iordning Pulkabacken i Ängsmon och byggde upp ett vindskydd med tillhörande grillplats.

Torvalla fritidsgård Filmmaraton

Ett filmmaraton med tillhörande övernattning genomfördes av Torvalla fritidsgård 2015 efter önskemål under Open Space.

Nattvandring

Förslag som fler nattvandrare och tryggare Torvalla var några förslag och idéer som lämnades under Open Space. Östersunds kommun bidrog genom utvecklingsprojektet med marknadsföring av Nattvandrarna - som även höll ett ”öppet hus” som resulterade i fler medlemmar som kunde nattvandra i Torvalla.

Dansafton

ABF Jämtland Härjedalen anordnade en dansafton på Torvalla fritidsgård för att skapa en mötesplats där olika åldrar kunde mötas och få en kul kväll.

Trygghetsvandring

Några förslag handlade om att skapa ett tryggare Torvalla. Därför anordnade Östersunds kommun en trygghetsvandring mellan Ängsmon och Torvalla Centrum. Elever och vuxna gick tillsammans och pekade ut vart det till exempel behövdes bättre belysning, mindre buskar eller andra åtgärder. Efter trygghetsvandringen genomfördes flera av ungdomarnas förslag.

Djur och kulgårdens sommarcafé

Sommarcafé på djur och kulgården genomfördes både år 2014 och 2015, där fick ungdomarna själva hjälpa till att driva ett café. Det lockade dit många nya personer som tidigare inte varit på Djur och kulgården.

Ängsmogårdens slalom

Ängsmogården satsade en del av sina demokratipengar på att anordna en slalomresa med fritidsgården. Slalom och fler fritidsaktiviteter var några av förslagen som lämnades under Open Space.

Basketturnering

Våren 2016 arbetar Jämtland basket med basket som verktyg för att skapa en meningsfull fritid för barn i Torvalla genom att skapa mötesplatser för mångfald. Exempel på aktiviteter i projektet är prova på-dagar och basketturnering.

Måndagsöppet för tjejer

Massor av idéer från Open Space handlade om längre öppettider på fritidsgårdarna i Torvalla och Ängsmogården. Därför fick fritidsgårdarna extra pengar för att kunna hålla öppet på olika sätt. Ängsmogården testade att ha lördagsöppet en termin och Torvalla fritidsgård satsade tillsammans med Svenska kyrkan, på att under några terminer hålla gården öppen på måndagar för tjejer. Hösten 2015 hölls gården även öppen enbart för killar varannan måndag.

Sidan uppdaterad 2017-05-29