Så mäts hållbar tillväxt

Vi behöver Mer människor, Mer jobb och Mer bostäder. Dessa är Tillväxtplanens tre huvudmål.

Vi behöver bli fler invånare som med sina unika kvalitéer bidrar till vår utveckling. Fler invånare innebär också ett större gemensamt skatteunderlag, vilket gör att vi kan utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd.

Mer om målen

Målen är tätt sammanflätade och beroende av varandra. För att nå målen behöver vi prioritera satsningar inom olika områden. Dessa prioriteringar kallas i Tillväxtplanen för Tillväxtfaktorer.Vi behöver tillsammans vara välkomnande, kreativa, företagsamma och omtänksamma för att kunna utveckla och säkra vår gemensamma välfärd. För att skapa ett mer hållbart och attraktivt Östersund behöver vi också öka vår kunskap, utveckla kulturlivet samt skapa fler attraktiva boenden.

Genom att arbeta utifrån ambitionen hållbar tillväxt kan vi möta framtidens stora utmaningar när det till exempel gäller demografi, klimatförändringar och finansiella kriser på ett nytt och mer framgångsrikt sätt. I arbetet finns också den gemensamma politiska visionen som en ledstjärna:

Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet.

Sidan uppdaterad 2017-05-29