Publicerad 2016-02-12

Pressinbjudan: Nationell samordnare besöker Östersund

Navigatorcentrum får idag torsdag den 11/2 besök av Inger Ashing, nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar.

I hennes uppdrag ingår bland annat att förbättra samverkan mellan olika myndigheter och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för dessa unga, så att de inte hamnar i ett livslångt utanförskap.

Vid besöket på Navigatorcentrum kommer hon att möta lokala samarbetspartners som Arbetsförmedlingen och socialtjänsten samt träffa ett antal unga som via Navigatorcentrum deltar i det regionala EU/ ESF projektet: UVAS, unga som varken arbetar eller studerar.

– Jag tror att hon kommer att kunna få med sig viktiga erfarenheter från oss. Vi är bra på lokal samverkan och det är också ett nyckelord som genomsyrar hela det nationella uppdraget och en stor anledning till besöket, säger Håkan Printz, Enhetschef Navigatorcentrum.

Inger Ashing och några av ungdomarna i ESF-projektet UVAS finns på plats kl. 11.30-12.00, Kyrkgatan 47, Östersund.

VÄLKOMNA!


 

ESF-projektet UVAS ”Unga som Varken Arbetar eller Studerar” vänder sig till ungdomar under 25 år. I Östersunds kommun och Navigatorcentrum arbetar man specifikt med Startprogrammet under fyra veckor, dit även andra kommuner kan skicka sina deltagare parallellt med sina egna aktiviteter. Deltagare får anpassat stöd för att få jobb, påbörja utbildning, rehabilitering, praktik eller lärlingsutbildning. Projektet startade 1 juni 2015 och pågår till 31 december 2017 och stöds av Europeiska Socialfonden.ext


Sidan uppdaterad 2016-02-12

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen