Publicerad 2016-02-16

Allvarliga våldshändelser inom Socialförvaltningen

Inom Område Integration på Östersunds kommun har det i slutet av förra veckan/gångna helgen inträffat tre extraordinära händelser. Det handlar om våld och hot om våld med bland annat kniv.

- Händelserna har i ett par fall direkt koppling till våra boenden för ensamkommande barn och unga. I det tredje fallet är det en händelse där en av våra ungdomar misstänks för våld på annan plats. Jag och förvaltningen, samt teamchefer inom området ser såklart allvarligt på detta, säger Helén Eurenius, chef för Socialförvaltningen.

Just nu är prioriteten givetvis personalen och de boende, där man bland annat vidtagit åtgärder i form av individuella samtal och erbjudande om krissamtal. Därtill kommer kommunen att tillsammans med säkerhetschefen att fokusera på utbildning av personal gällandet hot om våld samt bemötande. Inför framtiden kommer även personalsituation, beläggning samt introduktion av nya medarbetare att ses över på kommunens HVB-hem.

För ytterligare information, kontakta chefen för Socialförvaltningen: Hélen Eurenius, tel: 063 14 32 05 

Se pressmeddelande som pdfPDF

Sidan uppdaterad 2016-02-16

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen