Publicerad 2016-02-16

Kommunen går plus med 93 miljoner

Östersunds kommun redovisar ett positivt resultat på 93 miljoner kronor. Det visar bokslutet för 2015. Ett bra fokus på ekonomin, återbetalning av försäkringspengar och vinst vid försäljning av fastigheter är några anledningar till att det ser ljust ut för kommunens ekonomi.

 

- Det är glädjande att vi redovisar ett bra resultat för 2015 och att kommunens mål om god ekonomisk hushållning uppnås. Underskottet för delar av kommunens kärnverksamhet innebär dock att vi det kommande året noga behöver följa de berörda nämndernas ekonomi, säger Kommunstyrelsens ordförande AnnSofie Andersson (S).

Totalt redovisar kommunens samtliga nämnder ett överskott med tre miljoner kronor. Ett stort underskott redovisas dock för de tre nämnderna som berör kommunens kärnverksamhet. Socialnämnden går minus med 22 miljoner kronor, Barn- och utbildningsnämnden med 13 miljoner kronor och Vård- och omsorgsnämnden med 15 miljoner kronor.

Kommunens totala resultat på 93 miljoner är nära det ursprungligt budgeterade resultatet som låg på 96 miljoner kronor. En anledning till överskottet är att 25 miljoner kronor har återbetalats från AFA Försäkring. Det är pengar som kommunen tidigare har betalat in till en sjukförsäkring men som inte har utnyttjats. En annan anledning till det positiva resultatet är att kommunen sålt fastigheter med en vinst på 15 miljoner kronor.

- Överskottet gör att vi inte behöver låna lika mycket pengar och då blir räntekostnaderna lägre. Och det gör i sin tur att kostnaderna för att finansiera våra investeringar blir lägre. Det är speciellt viktigt eftersom kommunen planerar att göra stora investeringar de närmsta åren, säger ekonomidirektör Unto Järvirova.

Totalt investerade kommunen för 241 miljoner kronor under 2015. Enligt budget för 2016 beräknas kommunen de tre närmsta åren att investera för totalt cirka1,1 miljarder kronor. Ombyggnad av Sporthallen, nya förskolor och ett nytt membranfilter för vattenrening är några exempel på investeringar.

För ytterligare information kontakta:

Unto Järvirova, Ekonomidirektör, Tel. 072-523 10 40

AnnSofie Andersson, Kommunstyrelsens ordförande , Tel. 070- 598 32 35

Se pressmeddelandet som pdfPDF

Sidan uppdaterad 2016-02-16

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen