Publicerad 2016-02-19

Pressmeddelande: Förslag till moderniserad Parkeringspolicy

Under Miljö- och samhällsnämndens sammanträde tisdagen den 23 februari kommer det att presenteras ett förslag till moderniserad Parkeringspolicy. I den föreslås bland annat att kraven ska sänkas när det gäller det minsta antal parkeringsplatser som ska finnas när nya fastigheter bebyggs. I stället vill kommunen att det ska finnas mer plats för cykelparkering.

Flexibla parkeringstal

En annan nyhet i förslaget är att fastighetsägaren kan använda något som kallas flexibla parkeringstal. Det innebär att om fastighetsägaren exempelvis erbjuder sina hyresgäster bilpool så kan fastigheten få ytterligare sänkta krav på minsta antal bilparkeringar.

Bakgrund

Bakgrunden till förslaget är flera. Ett par exempel är naturligtvis Östersunds kommuns tillväxtplan, Mer Östersund, och översiktsplan, Östersund 2040. Enligt dem ska vi bli fler människor i kommunen och Östersund ska byggas inåt centrala staden. Det betyder att vi i framtiden kommer att vara många fler som ska samsas om samma yta. Förslaget innebär att markytan ska prioriteras för boende, parker, mötesplatser och tillgänglighet till handel.

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, har 75 procent av de som bor i staden Östersund max 5 kilometer till jobbet. Om många av dem skulle välja ett annat sätt än att åka bil till jobbet skulle centrum dessutom öppnas upp med fler parkeringsplatser för de som besöker eller handlar i centrala Östersund.

Större grepp om parkeringar

Förslaget till ny Parkeringspolicy är en del av ett större grepp om parkeringar i framtidens Östersund. Det finns även förslag på att bygga ytterligare ett kommunalt parkeringshus för både bil och cykel i Östersund. Det ska också visas tydligare var det finns lediga parkeringsplatser i centrum.

Nytt parkeringstal gäller nyproduktion

Förslaget att sänka kraven på minsta antal bilparkeringar, parkeringstalet, gäller för fastigheter som ska bebyggas, det vill säga nybyggnationer eller för befintliga hus om man vill ändra användningen till exempel från industri till handel eller bygga om. För befintliga fastigheter händer inget om man inte gör någon förändring.

 

För ytterligare information kontakta:

Jenny Jernström, Planarkitekt
Via Kundcenter 063-14 30 00

Fördjupande information

Handlingar finns att ladda hem här

Sidan uppdaterad 2016-02-19

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen