Publicerad 2016-03-23

Pressmeddelande: Stadskärnan prioteras i förslag till ny handelspolicy

Nu finns ett förslag till ny handelspolicy för Östersunds kommun. En levande stadskärnan är viktigt för handeln i Östersunds kommun och handeln i centrum prioriteras i förslaget.

Den nuvarande handelspolicyn som har funnits sedan 2007 var i behov av en översyn. Under våren har det gjorts en utredning för att ta fram ett förslag till en ny handelspolicy. Förslaget till den nya handelspolicyn ska ge förutsättningar för en ökad handel och en långsiktig hållbar tillväxt. Sällanköpshandeln ska som tidigare koncentreras till centrum och handel med skrymmande varor till Lillänge och Odenskog. Men stadskärnan prioriteras särskilt i förslaget.

I hela Sverige växer handeln i externområden medan stadskärnor tappar butiker. Därför görs den tydliga prioriteringen på centrum. Östersunds kommun har en viktig roll i arbetet med att utveckla och värna om en livskraftig stadskärna och ska uppmuntra och själva medverka till kraftfulla satsningar i centrum.

- En levande stadskärna stärker Östersunds varumärke och attraktivitet för turism och inflyttning, säger AnnSofie Andersson, Kommunstyrelsens ordförande. Vi i kommunen måste ta vårt ansvar och göra det vi kan för att bibehålla våra butiker, caféer och restauranger i centrum, eftersom det är en förutsättning för tillväxt. Och tillväxt är även handeln i Lillänge och Odenskog givetvis beroende av.

- Förslaget innebär att vi nu ger Östersund chansen att utveckla, förnya och förbättra vår stadskärna. Kommunen öppnar en möjlighet för fastighetsägare och andra som vill investera i stadskärnan. Jag hoppas och tror att de tar den bollen, säger Bosse Svensson, gruppledare för Centerpartiet.

Förslaget till den nya handelspolicyn förstärker även andra insatser för en levande stadskärna. Som centrumutvecklingsplanen och Destination Östersund ABs mål att bli årets stadskärna 2018

Förslaget till den nya handelspolicyn innebär att det även i fortsättningen kommer att finnas restriktioner för var handel får bedrivas i Lillänge och Odenskog.

- Det innebär vissa begränsningar för handeln i Lillänge och Odenskog, men det betyder inte att vi stoppar möjligheterna för nyetableringar där. Det finns omkring 20 000 kvadratmeter yta kvar enligt förslaget, vilket motsvarar ett och ett halvt Lillänge, säger Pär Jönsson, oppositionsråd.

Förslaget går nu ut på samråd och fram till den 1 maj kan de som har synpunkter på förslaget lämna in dem skriftligt till kommunen. Den 7 juni ska Kommunstyrelsen ta beslut om förslaget och sedan går förslaget vidare till beslut i Kommunfullmäktige den 21 juni. För att handelspolicyn ska vara ett levande dokument föreslås också att den ses över inför varje ny mandatperiod eller när behov uppkommer.

För ytterligare information kontakta:

AnnSofie Andersson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Tel. 070-598 32 35

Pär Jönsson, (M), oppositionsråd, Tel. 070-896 84 00

Bosse Svensson (C), Gruppledare, Tel. 076-816 48 48

 

Sidan uppdaterad 2016-03-23

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen