Publicerad 2016-04-20

Ändrade avgifter för vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden fattade i dag beslut om tre olika avgiftsförändringar.

Dels beslutade nämnden att fortsätta följa maxtaxan så att den ligger i nivå med den nyligen höjda statliga normen. Det innebär att man från och med första juli betalar max 1991 kronor för sin hemtjänst och hemsjukvård och max 2045 kronor för omsorgen på ett särskilt boende. Tidigare var maxtaxan i Östersunds kommun 1772 kronor för hemtjänst och 1 845 i särskilt boende.

En annan förändring gäller förbehållsbeloppet – det vill säga den summa pengar en person har rätt att ha kvar sedan man betalt för boende och hemtjänstavgift. Förbehållsbeloppet i Östersunds kommun har sedan 1 juli 2015 varit olika beroende på om personen har använt omvårdnadstjänster eller servicetjänster. De med enbart personlig omvårdnad har haft ett högre förbehållsbelopp. Men från den 1 juli 2016 kommer det inte längre att vara olika förbehållsbelopp, utan det följer den statliga normen.

Den tredje förändringen som Vård- och omsorgsnämnden beslutade om gäller avgiften för hemsjukvård som utförs av distriktssköterska eller sjuksköterska. Den ska vara oförändrad och ligger kvar på 100 kr per månad. Det blir alltså ingen höjning nu i april, som kommunen tidigare har meddelat. Det tidigare beslutet var att följa regionens avgifter.

Slutgiltigt beslut fattas av Kommunfullmäktige den 26 maj.

För mer information kontakta;

Lars Liljedahl, 070 - 191 39 88

Sidan uppdaterad 2016-04-20

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen