Publicerad 2016-05-12

Varnar äldre som får påringning vid dörren


Östersunds kommun vill varna äldre personer om att det just nu kan förekomma påringning vid dörren och att personer utger sig för att vara ute för att kontrollera deras trygghetslarm.

Östersunds kommun genomför inga testningar just nu. Kommunens medarbetare bär väl synlig legitimation samt kläder med kommunens logga vid besök hos människor. Dessutom är alltid kommunens besök inbokade, de sker aldrig spontant.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Trolle

Enhetschef, Teknik och service

Vård- och Omsorgsförvaltningen

Östersunds kommun

Tel 063 - 14 35 91

Mobil 070 - 190 68 98
Sidan uppdaterad 2016-05-12