Publicerad 2016-05-18

Östersunds kommun vill ge plats till 100 nyanlända

100 nyanlända ska få praktik och instegsjobb i kommunens verksamheter varje år. Det är en del i kommunens nya strategi för integration.

Som en av flera andra konkreta åtgärder för att främja den långsiktiga integrationen behöver Östersunds kommun ta ett större arbetsgivaransvar. Det gör vi nu genom att erbjuda 100 praktikplatser, och andra åtgärder som instegsjobb årligen inom våra egna verksamheter. Detta är en av flera viktiga pusselbitar i kommunens nya integrationsstrategi.

Östersunds kommun bidrar på det här sättet med att ge nyanlända ett insteg på arbetsmarknaden

- Kommunen är en stor arbetsgivare och skall absolut gå före med att ta emot praktikanter. De får språkträning och möta det svenska arbetslivet. Vi får nödvändig kompetens och förhoppningsvis träffa framtida arbetskamrater, säger kommundirektös Anders Wennerberg

Målet 2020 är att minst 8 procent av de kommunanställda är utomnordiskt födda. Förra året var den siffran 5,7 procent.

För ytterligare information kontakta:

Anders Wennerberg, Kommundirektör, Tel. 070-216 90 25

Sidan uppdaterad 2016-05-18

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen