Publicerad 2016-06-22

Pressmeddelande: Största satsningen på förskola och skola någonsin i kommunen!

Vi blir allt fler som bor i Östersunds kommun. Ifjol passerade vi 61000 invånare och prognosen för de närmaste åren visar att vi årligen ökar med cirka 500 personer. Nya bostäder planeras och byggs i en omfattning, som vi får gå många decennier tillbaka för att finna motstycke till.
- Att vi blir fler betyder förstås också att våra verksamheter måste växa i samma takt, säger Niklas Daoson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Med start hösten 2014 har Niklas tillsammans med sina politikerkollegor i Barn- och utbildningsnämnden jobbat med projektet ”Långsiktig planering för att uppnå goda lär- och arbetsmiljöer i förskola och skola”. Utvecklingsarbetet har också involverat förvaltningsledningen för Barn- och utbildning, förskolechefer/rektorer och pedagoger.
- Det handlar inte bara om ökade volymer, innehållet är minst lika viktigt. Utmaningen är att skapa lär- och arbetsmiljöer utifrån vad som skrivs i skollagen och läroplaner för att barn, elever och personal ska trivas och lockas till ett kreativt lärande, menar Annika Källgård, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Inte bara bygga om - även bygga nytt

Projektet har utifrån befolknings- och barn/elevprognoser tittat på behovet för de kommande tio åren, men först och främst detaljplanerat fram till 2021. Alla lokaler där det idag bedrivs förskole- och skolverksamhet har inventerats, för att se vilka behov som finns för att skapa en bra lär- och arbetsmiljö utifrån trygghet, mångfald, hållbarhet och tillgänglighet. Men när kommunen nu växer ”så det knakar”, räcker det ibland inte med att bygga om - man måste också bygga nytt.
- Det ser förstås olika ut i kommunområdena, menar Pär Löfstrand, vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. I centrala stan måste vi skapa nya lokaler för att täcka det behov vi ser utifrån prognoserna.

Största utmaningen i centrala stan

Projekt som redan nu är igång är förskolorna Remonthagen och Jägarvallen, med sex avdelningar vardera. En förstudie är påbörjad för att göra Palmcrantzskolan/Körfältsskolan till en F-9-skola. Lugnviksskolan (F-9) och förskolan Sjöängen ska byggas om, men där görs en utredning om bl a en förändring av detaljplanen innan en förstudie kan starta.
- Vi har också gett Teknisk förvaltning uppdraget att undersöka möjligheterna för placering av en ny 4-parallellig F-3 skola i den norra delen av centrala stan, som ska vara klar till hösten 2019 och en ny förskola med åtta avdelningar, som ska vara klar i januari 2018, berättar Niklas Daoson och Pär Löfstrand.
Barn- och utbildningsnämnden har dessutom gett Teknisk förvaltning uppdrag om att göra förstudier på Fjällängsskolan (F-6), Orrvikens förskola/skola (F-6) och Mimergården (F-6). Under 2016 planeras även förstudier för Lillsjöskolan (F-6), Vallaskolan (F-9), Storsjöskolan (7-9), Östbergsskolan (F-9) och Parkskolan (4-9).

Bred politisk samsyn

- Under projektarbetet har vi haft en bred samsyn i den politiska styrgruppen, och ett tydligt unisont mandat från Kommunstyrelsen, menar Niklas Daoson och Pär Löfstrand.
Annika Källgård håller med om att utvecklingsarbetet har varit kreativt.
- Det är många som är involverade i det här arbetet, som både är svårt och inspirerande. När nu pusslet för de kommande fem åren blivit allt mer tydligt, känns det jättespännande att få vara med och utveckla skolan i den här omfattningen, där kvalitet och innehåll är lika viktigt som kvantitet.

För mer information, tag kontakt med
Annika Källgård
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
070-5226251


Sidan uppdaterad 2016-06-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen