Publicerad 2016-06-28

Pressmeddelande: Försäljning av industritomter ökar

Det är en stor efterfrågan på industrimark i Östersunds kommun och under det senaste halvåret har kommunen sålt mark för cirka åtta miljoner kronor.

Det handlar både om helt nya etableringar och omlokaliseringar av företag som redan är etablerade i Östersund.

- Mark köps av företag för den egna verksamheten och av förvaltningsföretag som ska hyra ut till kunder. Vissa har vuxit ur nuvarande lokaler och andra vill ha en mer verksamhetsanpassad lokal, säger Johan Magni, mark- och exploateringsingenjör.

Östersunds kommun har allt från små tomter på runt 1000 kvadratmeter upp till stora på flera hektar.

- Tidigare har kommunen haft några färdiga avstyckade fastigheter att erbjuda men de är sålda. Nu säljer vi och avstyckar utifrån det behov respektive företagare har, säger Johan Magni.

Ett område där kommunen arbetar med att skapa mer industrimark för nya etableringar är på båda sidorna av E14 i Torvalla/Verksmon.

- Vi håller just nu på med en detaljplaneändring för att få till mer industrimark och tittar på områden som i dag inte är planlagda alls.

Priset för industrimark i Verksmon ligger i dag på mellan 100 och 140 kronor per kvadratmeter.

För ytterligare information kontakta:

Lina Högberg, Mark- och exploateringsingenjör. Tel: 063-14 31 20

Sidan uppdaterad 2016-06-28

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen