Publicerad 2016-08-31

Inga besparingar i nästa års budgetförslag

Verksamheterna inom kommunen har inför nästkommande år 175 miljoner kronor mer att röra sig med jämfört med i år. En stor del av de pengarna kommer att användas inom barn- och utbildningsnämndens, vård- och omsorgsnämndens och socialförvaltningens områden. Bland annat handlar det om satsningar på skolan där elevantalet ökar och extra pengar till institutionsvård för barn, unga och vuxna. Dessutom ska kommunen genomföra planerade investeringar på exempelvis Minnesgärde samt restaurera och bygga skolor och förskolor.

Totalt budgeterar kommunen med ett överskott på 33 miljoner kronor 2017, ett resultat som inte når upp till schablonen om god ekonomisk hushållning. För att kommunens skulle ha uppnått god ekonomisk hushållning skulle resultatet ha behövt ligga på 74 miljoner kronor. God ekonomisk hushållning innebär att landets kommuner bör göra ett plusresultat kring två procent för att inte skjuta finansieringen av välfärden till kommande generationer.

- Kommunfullmäktige har tagit ett beslut om definitionen av god ekonomisk hushållning som innebär att kommunens totala inkomster under två mandatperioder är större än de totala utgifterna för att undvika att låneskulden ökar. Anledningen till denna flexibilitet är att kommunen under perioder har stora investeringsutgifter som inte går att genomföra genom enbart ett stort resultat ett enskilt år. Vi kan alltså låna till investeringstoppar i tider av stora behov, om vi sedan håller igen på utgifterna när behoven inte är lika stora, säger Unto Järvirova, ekonomidirektör i Östersunds kommun.

Samtidigt som arbetet med budgeten har pågått i Östersunds kommun presenterades i augusti nya prognoser för skatteintäkterna nästa år. Enligt den nya prognosen kommer Östersund att få 30 miljoner mindre jämfört med vad man tidigare trott. Det skulle i så fall påverka resultatet. Inga besparingar eller effektiviseringar är planerade 2017. Inför 2018 däremot måste kommunen arbeta med åtgärder som en del i arbetet att ständigt vrida och vända på det som görs för att undvika akuta besparingsåtgärder.

- Vi har arbetat med budgeten sedan mars i år och vi vill inte i nuläget göra om det arbetet utifrån den nya skatteprognosen. Vi vet ju att arbetslösheten minskar och det påverkar naturligtvis skatteintäkterna framgent. Men liksom tidigare gäller det att alla verksamheter och medarbetare förstår att vi inte kan bedriva verksamhet för pengar som inte finns, säger kommunstyrelsens ordförande AnnSofie Andersson (S).

- Vi i Alliansen ser med stor oro på de neddragningar regeringen aviserat, bland annat genom minskad ersättning för de flyktingungdomar Östersund har tagit emot, säger oppositionsråd Pär Jönsson (M).

På tisdag ska kommunstyrelsen behandla budgetförslaget inför 2017. Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige den 22 september.

För ytterligare information kontakta:

Unto Järvirova, ekonomidirektör, Tel. 072-523 10 40

AnnSofie Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Tel. 070-598 32 35

Pär Jönsson, oppositionsråd, Tel. 070-896 84 00

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-08-31

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen