Publicerad 2016-09-06

Angående Peabs stämning mot Östersunds kommun

I måndags lämnade Peab in en stämningsansökan till tingsrätten mot Östersunds kommun. Peab anser inte att de fått betalt på det sätt som kommunen och företaget kommit överens om.

Peab har haft i uppdrag att bygga Östersunds Arena på löpande räkning med incitament. Det innebär att Peab och kommunen avtalade att Peab skulle få fullt betalt för alla arbeten och, om projektet gick bra ekonomiskt, även skulle få en bonus.

Peab har hittills fått fullt betalt för allt arbete som de gjort och även fått ett påslag på samtliga dessa arbeten med 6,9 procent.

Peabs krav i tvisten består, i stort, i ett krav på bonus.

Peabs påstående om att kommunen och Peab slutligt kommit överens om storleken på Peabs bonus är oriktigt, anser kommunen. Kommunen och Peab är dessutom oense om fel som uppkommit i samband med bygget av Östersunds arena och hur felen ska åtgärdas och finansieras. Det är också det som tvisten till stor del består av.


För ytterligare information kontakta:

AnnSofie Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Tel. 070-598 32 35

Johan Söderlund, Östersunds kommuns juridiska ombud, Tel. 031-10 61 34

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-09-06

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen