Publicerad 2016-09-14

Nya bevakningsinsatser i kampen mot skadegörelsen

Efter upprepad skadegörelse trappar nu kommunen upp insatserna i området kring Palmcrantzskolan och Körfältsskolan. Hittills har förstörelsen kostat skattebetalarna miljontals kronor.

Det har under en längre tid varit problem med olika typer av skadegörelse på och kring Palmcrantzskolan och Körfältskolan. Under våren och sommaren har någon eller några vid upprepade tillfällen klottrat, krossat fönsterrutor och förstört delar av byggnadernas fasader. Dessutom har ett avvattningssystem saboterats, vilket ledde till översvämning i delar av lokalerna.

Kommunen har försökt att stoppa skadegörelsen genom att sätta upp så kallade IR-kameror som registrerar när någon befinner sig i området. Kommunen har också anlitat väktare som patrullerat i området samt haft en tät dialog med polisen.

Tyvärr har insatserna inte gett det resultat som kommunen hoppats på. I stället har skadegörelsen fortsatt. Tidigare i veckan saboterades de kameror som satts upp, ventilationstrummor förstördes och delar av byggnadens takområden hittades nerklottrade. Därför trappar kommunen nu upp bevakningen och sina insatser ytterligare för att få ett slut på förstörelsen.

- På vilket sätt insatserna intensifieras vill vi inte gå in närmare på för att inte de som förstör ska få ett försprång, säger Lars-Åke Wallin, säkerhetschef på Östersunds kommun.

Hittills i år har skadegörelsen kring Palmcrantzskolan och Körfältsskolan, samt på övriga fastigheter, kostat kommunen omkring två miljon kronor. Till den summan tillkommer kostnaden för väktarbevakningen och bevakningsutrustning, vilken uppgår till uppskattningsvis ytterligare en miljon kronor.

- Det skulle självklart kännas betydligt mer utvecklande för kommunen och våra medborgare om vi skulle kunna lägga de pengarna på andra saker. Exempelvis motsvarar ett års skadekostnader en stor skateboardpark i betong, säger Anders Wennerberg, kommundirektör i Östersunds kommun.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Åke Wallin, säkerhetschef, Tel. 070-509 32 56

Anders Wennerberg, kommundirektör, Tel. 070-216 90 25

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-09-14

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen