Publicerad 2016-09-22

Tydligare riktlinjer ska förbättra dialogen med Östersundshem

Styrelsen i det helägda kommunala bolaget Rådhus AB, som bland annat äger Östersundshem, har träffats två gånger den här veckan. Syftet med mötena har bland annat varit att diskutera nya riktlinjer för hur Östersundshem ska informera Rådhus AB och därmed kommunen.

Rådhus AB har beslutat att det ska finnas tydliga riktlinjer för hur dialogen mellan dem och dotterbolaget Östersundshem ska gå till. Rådhus AB har därför förtydligat innehållet i det policydokument som reglerar informationsutbytet mellan Östersundshem och Rådhus AB.

Styrelsen och vd:n i Östersundshem ska, enligt förtydligandet, informera Rådhus AB vid frågor som är av allmänintresse eller av vikt för Rådhus AB och kommunen. Detta regleras i vd-instruktionen och ska ske i god tid.

Östersundshems styrelse och ledning informerades om de nya riktlinjerna vid sammanträdet under torsdagen.

- Det är viktigt att vi nu förtydligar vad som avses i policyn under avsnittet Agenda för dialog, säger AnnSofie Andersson (S), styrelseordförande i Rådhus AB.

Bakgrunden till att Rådhus AB förtydligar innehållet i informationspolicyn är bland annat att Östersundshem i våras köpte in ett hundratal Attefallshus. Affären granskas nu av Konkurrensverket eftersom bolaget inte gjorde någon offentlig upphandling. Rådhus AB och kommunen informerades aldrig om granskningen utan fick vetskap om den via medias rapportering.

- Vi blickar nu framåt och jobbar fokuserat vidare med de uppdrag bolagskoncernen har framför sig. Det sker med ömsesidig respekt för de olika roller som finns mellan moderbolag och dotterbolag, säger Unto Järvirova, vd i Rådhus AB.

För ytterligare information kontakta:

Unto Järvirova, vd Rådhus AB, Tel. 072-523 10 40

AnnSofie Andersson (S), styrelseordförande Rådhus AB, Tel. 070-598 32 35

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-09-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen