Publicerad 2016-09-26

Slutrapporten om planeringen för förskolan och skolan är klar

Efter två års projektarbete är slutrapporten för ”Långsiktig planering för att uppnå goda lär- och arbetsmiljöer i förskola och skola” klar. Rapporten presenteras för Barn- och utbildningsnämnden (BOUN) den 28 september. Nu finns en plan för utvecklingen av förskolan och skola fram till 2021 och en modell/arbetssätt för hur detta ska gå till.

Projektet med den långsiktiga planeringen för förskola och skola startade hösten 2014. Arbetet har skett under ledning av en politisk projektledningsgrupp med representanter från BOUN. Under resans gång har medarbetare från Barn- och utbildningsförvaltningens ledning och stab samt pedagoger inom kommunens förskolor och skolor bidragit till utvecklingsarbetet.

- Under det gångna året har det varit ett intensivt arbete, där allas bidrag har varit viktigt, inte minst i jobbet med att ta fram våra ledord, som är vägledande för att utveckla goda lärmiljöer, säger Annika Källgård, förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen.
- Med slutrapporten har vi nu nått en första milstolpe, där både former för det fortsatta arbetet har arbetats fram och att vi ringat in var vi har störst behov av platser i förskola och skola, menar BOUN´s vice ordförande Pär Löfstrand, som varit med i den politiska projektledningsgruppen.
- Det har varit en bra process där vi över partigränserna enats om en hållbar skolstruktur som kommer ge pedagoger och skolledare bra förutsättningar för att lyfta elevernas resultat och trivsel, tillägger Pär Löfstrand.

Fortsatt arbete med övriga projekt

- Vi har nu ett spännande arbete framför oss med att förverkliga planerna för de byggnationer som behöver göras de närmaste fem åren och det är en utmaning för oss att klara av de projekten. Vi ska nu prova de nya arbetsformerna och fortsätta utveckla dessa successivt. När de beslutade projekten drar igång, kommer allt fler på olika förskolor och skolor att bli involverade i det arbete som ska leda till att vi utvecklar goda lärmiljöer och att alla barn och elever får plats, berättar Annika Källgård.

Vid BOUN´s möte den 28 september ska en ny politisk projektledningsgrupp för arbetet med den fortsatta strategiska planeringen för förskola och skola utses.
- Det viktiga nu är att inte tappa fart, nu ska besluten bli verklighet och arbetet med övriga skolområden sättas igång, säger Pär Löfstrand.

Ta del av slutrapporten med bilagor

Pressmeddelandet som pdfPDF

För mer information, kontakta
Annika Källgård
Förvaltningschef, Barn- och utbildning
070-522 62 51

Pär Löfstrand
Vice ordf, Barn- och utbildningsnämnden
070-349 84 64

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-11-08

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen