Publicerad 2016-09-27

Kommunen skriver avtal om nio bostäder på Jamtli

Tidigare i veckan träffade Östersunds kommun avtal med Jamtli om att hyra nio av de planerade bostäderna på museiområdet. Förutsättningen för att avtalet ska gälla är att den bygglovsansökan som Jamtli lämnat in får godkänt.

Bostäderna som Jamtli vill bygga är planerade att ligga på Jamtliområdet i anslutning till Arkivparken. Totalt vill Jamtli bygga 13 bostäder. De hus som kommunen avser att hyra är nio stugor på 60 kvadratmeter.

- Enligt det undertecknade hyresavtalet kommer vi i vår tur att hyra ut stugorna. Målgruppen är i första hand kommunplacerade nyanlända, säger Östersunds kommuns bostadssamordnare Nils Burman.

Hyran för bostäderna är avtalade till 7 400 kronor per månad och stuga. I det priset ingår fjärrvärme och vatten. Dessutom kommer det att finnas möjlighet till internetuppkoppling.

Eftersom området inte är detaljplanerat för permanenta bostäder kan de planerade husen endast få ett så kallat tillfälligt bygglov, vilket bara kan beviljas fem år i taget. Under onsdagen ska politikerna i miljö- och samhällsnämnden fatta beslut om Jamtlis bygglovsansökan. En godkänd ansökan är en förutsättning för att avtalet mellan kommunen och Jamtli ska vara giltigt.

- Vi är så klart ingen traditionell fastighetsaktör, det är därför det här är så spännande. Det här är ett viktigt projekt ur en social aspekt. Vi kommer att arbeta integrerande med många grupper i samhället – från första spadtaget till inflyttning, säger Anders de Sinegube, avdelningschef för administration och fastighet på Jamtli.

För ytterligare information kontakta:

Nils Burman, bostadssamordnare Östersunds kommun, Tel. 063-14 42 58

Anders de Sinegube, avdelningschef Jamtli, Tel. 070-681 42 21

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-09-27

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen