Publicerad 2016-09-28

Här är årets vinnare av Östersunds kulturpris och Kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden har i dag beslutat att Östersunds kulturpris 2016 ska tilldelas regissören och teaterentusiasten Torben Sundqvist med motiveringen:

”Torben Sundqvist tilldelas Östersunds kulturpris 2016 för sitt arbete som regissör, teaterentusiast och den ständigt aktuelle verksamhetsledaren för Östersunds teaterverkstad. Torbens långa och viktiga gärning som inspiratör och förebild inom amatörteatern i Östersund är mycket betydelsefull. Att han under snart 40 år drivit Östersunds teaterverkstad på små finansiella och personella resurser har varit och är ovärderligt för teaterkonsten. Hans aldrig sinande engagemang inom kulturområdet bidrar betydande i vår kommun.

De senast årens större nationella amatörteaterkongresser som via Torbens engagemang i Amatörteaterns riksförbund hållits i Östersund har bidragit till marknadsföringen av Östersund. Indirekt har detta också givit att Östersunds kommun i september tilldelades det nyinstiftade priset som Årets amatörkulturkommun av Amatörkulturens samrådsgrupp”.

Priset tilldelas en eller flera personer som kommunen särskilt vill hedra för förtjänstfulla insatser inom kulturens område och förutom äran belönas pristagaren med en statyett samt diplom och plakett.

Kultur- och fritidsnämnden har också beslutat att Östersunds kulturstipendium 2016 ska tilldelas Elin Olofsson och Theres K Agdler med 70.000 respektive 30.000 kronor.

2016 har utnämnts till Tryckfrihetens år i Sverige. Den 2 december firas 250-årsminnet av den svenska tryckfrihetsförordningen. Att tilldela två konstnärer som har det skrivna ordet som profession är ett sätt för Östersunds kommun att uppmärksamma det på.

Elin Olofsson tilldelas stipendiet för att under en period kunna arbeta ostört med forskning som ska ligga som grund till hennes fjärde roman. Elins tre tidigare litterära verk har rönt stor uppskattning och renderat nomineringar och utmärkelser. Hon har i sina böcker utvecklat viktiga teman där hon lyfter fram kvinnor i landsbygdsmiljöer. En kunskap och ett engagemang från Elins sida som verkligen sätter vår region i focus.

Theres K Agdler tilldelas stipendiet för att kunna delta i en tematisk residens kring Artist´s book på Skaftfell, Center för Visual Art på Island i februari 2017. Theres har under många år genom fler litterära verk, konstutställningar och en diger pedagogisk gärning visat på ett grundmurat och intresseväckande arbete.

Stipendiet tilldelas person/-er som i sin skapande konstnärliga verksamhet visat betydande förmåga och lovande förutsättningar och som med ekonomiskt stöd kan beredas arbetsro för nyskapande gärning eller för vidareutveckling inom sitt konstnärliga område.

För ytterligare information kontakta:

Karin Thomasson, ordförande, Kultur- och fritidsnämnden, 070-530 10 90

Johan Palm, chef Kultur- och fritidsförvaltningen, 073-461 44 66

Torben Sundqvist, kulturpristagare, Tel. 070 – 224 84 31

Elin Olofsson, stipendietagare, Tel. 070 – 664 08 17

Theres K Agdler, stipendietagare, Tel. 070 – 603 49 19

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-09-28

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen