Publicerad 2016-10-07

Ny lag ska göra det lättare att ta sig ur skuldfällan

Snart blir det lättare för fler att ta sig ur skuldfällan. Den 1 november träder en ny lag i kraft, som innebär att fler kan beviljas skuldsanering och att det ska gå snabbare att bli kvitt sina skulder.

För den som är överskuldsatt och inte bedöms kunna betala av sina skulder kan skuldsanering vara en väg ut ur den onda cirkeln. Den som beviljas skuldsanering betalar av sina skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt, under en femårsperiod. Resterande skuld som ingick i skuldsaneringen avskrivs när den förbestämda avbetalningstiden har gått ut.

Många överskuldsatta som finns hos Kronofogden skulle beviljas skuldsanering om de bara ansökte om det. Men en del har dragit sig för det eftersom de tyckt att ansökningsförfarandet har varit för krångligt.

Med den nya lagen får Kronofogden utredningsansvaret att ta reda på information om de skulder som finns. Som det ser ut i dag måste den enskilde sköta arbetet med att hämta in information om skulderna själv, oftast med stöd av kommunens budget- och skuldrådgivare.

- Den nya lagen är bra. Många skuldsatta mår fysiskt och psykiskt dåligt och att bli kvitt sina skulder gör att de får en ny chans i livet. Det är också bra att barnperspektivet lyfts fram, säger Sigbritt Fjellner, budget- och skuldrådgivare i Östersunds kommun.

Den som ansöker om skuldsanering enligt den nya lagen ska bara behöva ange ungefärligt skuldbelopp. Kronofogden inför också en betaltjänst som innebär att man gör en betalning per månad till dem och de i sin tur förmedlar de olika summorna till fordringsägarna/ombuden. Idag kan väntetiden bli lång men när den nya lagen träder i kraft så börjar man betala redan under utredningstiden vilket skyndar på tiden för när skuldsaneringen blir klar.

Den nya lagen syftar till att fler skuldsatta ska ansöka om skuldsanering. Tiden för saneringen ska kunna kortas om det finns särskilda skäl som talar för det, såsom exempelvis familjesituation, ålder eller hälsoläge.

Dessutom ska den skuldsatta ha en betalningsbefrielse med totalt nästan ett år under skuldsaneringstiden, då juni och december blir två betalningsfria månader. Vidare ges också en andra chans till skuldsanering vilket idag i stort sett inte finns.

Totalt sökte 11200 svenskar skuldsanering hos Kronofogden förra året. Under samma period fick 5100 personer sin ansökan beviljad. Men långt ifrån alla som skulle behöva det ansöker om skuldsanering.

Vid månadsskiftet börjar även F-skuldsaneringslagen att gälla. Den är till för de överskuldsatta personer som är eller har varit engagerade i näringsverksamhet att börja gälla.

För ytterligare information kontakta:

Sigbritt Fjellner, budget- och skuldrådgivare i Östersunds kommun, tel: 063-14 36 00

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-10-07

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen