Publicerad 2016-10-11

Kommunhuset ska ligga på Rådhustomten

Det blir Rådhustomten som blir den plats där även det framtida kommunhuset kommer att stå. Kommunstyrelsen fattade på tisdagen ett inriktningsbeslut som innebär att Österängsskolan inte längre är aktuell som kommunhus av tillgänglighetsskäl. Kommunstyrelsens beslut var enigt.

Arbetet med att hitta ett nytt kommunhus har pågått sedan problem med inomhusmiljön i Rådhuskomplexet ledde till att stora delar av personalen fick evakueras och idag har sina arbetsplatser i olika externa lokaler som kommunen hyr runt om i Östersund. Men det handlar också om att skapa lokaleffektivitet.

- Det gamla Rådhuskomplexet, med undantag för den äldsta byggnaden, är byggt på 60-70-talet och inte anpassad för de arbetsplatslösningar som behövs i dagens samhälle. Vi behöver hitta lösningar som gör att vi utnyttjar ytorna bättre och anpassar dem till de behov vår verksamhet och våra medarbetare har idag och kommer att ha i framtiden, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Inriktningsbeslutet omfattar inte om de gamla lokalerna ska rivas eller renoveras. Det ska beslutas efter en kostnads- och lämplighetsjämförelse.

Kommunen räknar med att det nya kommunhuset, med en beräknad produktionskostnad på strax under 300 miljoner, kommer att ”betala sig” redan från första inflyttningsdagen.

- Det nya kommunhuset ska inte kosta mer per år än vad vi betalar för de externa lokaler som vi hyr idag, det har varit målsättningen från dag 1, säger Unto Järvirova, ekonomidirektör i Östersunds kommun.

- Genom att vi dessutom samlar stora delar av vår verksamhet i en och samma lokal så räknar vi även med minskade arbetsresor mellan de olika lokalerna som vi använder idag, vilket gör att vi till exempel behöver färre tjänstebilar, så det är effektivt i flera led kan man säga.

Totalt handlar det preliminärt om drygt cirka 600 av kommunens anställda som kommer att ha sin framtida arbetsplats i det nya kommunhuset. Den projektgrupp som jobbar med framtidens kommunhus kommer nu jobba vidare utifrån inriktningsbeslutet om geografiskplacering och återkomma med hur projektet går vidare.

För ytterligare information kontakta:

Anders Wennerberg, kommundirektör, Tel. 070-216 90 25

Unto Järvirova, ekonomidirektör, Tel. 072-523 10 40

AnnSofie Andersson, Kommunstyrelsens ordförande (S), Tel. 070-598 32 35

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-10-11

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen