Publicerad 2016-10-27

Kommunen tvingas spara

Östersunds kommun måste spara pengar. Inför 2018 ska kostnaderna skäras ner med 150 miljoner kronor. Men redan under nästa år måste besparingarna, effektiviseringarna och avgiftsjusteringarna börja ge effekt.

 

Orsaken till att kommunen måste se över sin ekonomi är att ökningstakten på skatteintäkterna avtar.

- Det är inte så att våra intäkter minskar, med de ökar inte i den takt som vi tidigare trott och därför behöver vi genomföra åtgärder, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Budgeten inför 2017 är redan klubbad. I september beslutade Kommunfullmäktige att kommunen nästa år ska göra ett plusresultat på 33 miljoner kronor, ett resultat som inte når upp till schablonen om god ekonomisk hushållning. För att kommunen skulle ha uppnått god ekonomisk hushållning skulle resultatet ha behövt ligga på omkring 80 miljoner kronor. Under 2018 planerar kommunen att nå de ekonomiska målen.

I samma veva som budgeten hamnade på politikernas bord skrev SKL, Sveriges kommuner och landsting, ner skatteprognoserna med ytterligare 30 miljoner kronor för 2017, vilket påverkar det budgeterade resultatet med samma summa. Det innebär att besparingar motsvarande 27 miljoner kronor måste ge ekonomisk effekt redan 2017.

- Inför 2018 tyder det mesta på att skatteintäkterna kommer fortsätta att minska i ökningstakt. Och för att kommunen ska lyckas nå upp till god ekonomisk hushållning måste utgifterna bli mindre, säger Anders Wennerberg.

Varje nämnd ska nu med hjälp av sin förvaltning ta fram förslag på vad som kan ge besparingar, effektiviseringar och avgiftsjusteringar. Nämnderna ska ta fram förslag för de verksamheter som berör den egna verksamheten, men även kommunövergripande idéer och sånt som berör andra nämnder. En grupp som består av ekonomichefer och verksamhetscontrollers ansvarar för att struktur och tidplan håller. Ekonomidirektör Unto Järvirova ansvarar för det via bland annat regelbundna möten med alla berörda ekonomer.

- Gruppen tittar både horisontellt och diagonalt. Med det menas att vi tittar på varje enskild förvaltning, men också på kommunövergripande delar där vi samverkar eller borde göra det, säger Unto Järvirova.

För ytterligare information kontakta:

Anders Wennerberg, kommundirektör, Tel. 070-216 90 25

Unto Järvirova, ekonomidirektör, Tel. 072-523 10 40
Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-10-27

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen