Publicerad 2016-11-01

Kosttillskott under lupp - brister relativt vanliga

I Östersunds kommun finns en del olika kosttillskott som avviker från den lagstiftning som finns vad gäller märkning och information samt riktvärden för livsmedelssäkerhet. Det visar en rapport från ett kontrollprojekt som Östersunds kommun genomfört.

Under 2015 och 2016 har Miljö och hälsa kontrollerat 62 olika produkter hos 18 hälsokostbutiker, gym, apotek och sportbutiker i kommunen. 47 procent av produkterna hade någon sorts avvikelse.

- De flesta avvikelserna handlar om brister i märkning och information, som till exempel att det står fel enhet angiven eller att det saknas märkning på svenska, säger Daniel Fackel, hälsoskyddsinspektör på Östersunds kommun.

I några fall har produkterna visat sig överskrida EU:s riktvärden för vissa vitaminer och mineraler, vilket i en del fall också har lett till en avvikelse i rapporten. Två produkter belades också med saluförbud på grund av att deras verkande substanser ännu inte testats och godkänts av EU, eller på grund av att de innehåller extrakt där man inte kan fastställa en nivå för vad som är säkert att få i sig.

- De företag som vi kontrollerat har rättat till bristerna efter påpekanden från oss, men eftersom våra kontroller skett genom stickprov så bedömer vi att det är sannolikt att det fortfarande finns produkter till salu i Östersunds kommun som avviker från lagstiftningen, säger Daniel Fackel.

Kommunen bedömer också att kosttillskottsområdet kräver fortsatt uppmärksamhet i framtiden, både för att uppmärksamma företag på vikten av säkra och korrekt märkta produkter, och för att skapa möjligheter för konsumenter att göra trygga och säkra val.

Läs hela Miljö och hälsas rapport om kosttillskott härPDF

För ytterligare information kontakta:

Daniel Fackel, hälsoskyddsinspektör, telefon 063-14 31 92

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-01

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen