Publicerad 2016-11-22

Kommunen bestrider Peabs stämningsansökan

Östersunds kommun bestrider Peabs påstående att företaget fått för lite betalt i samband med bygget av Östersunds Arena. Tvärtemot anser kommunen att det är Peab som är skyldig kommunen pengar.

På tisdagen lämnade kommunens juridiska ombud in kommunens svar på Peabs stämningsansökan till Östersunds tingsrätt.

Peabs krav i tvisten består, i stort, i ett krav på bonus. Peab har hittills fått fullt betalt för allt arbete som de gjort och även fått ett påslag på samtliga dessa arbeten med 6,9 procent.

Peabs påstående om att kommunen och Peab slutligt kommit överens om storleken på Peabs bonus stämmer inte, anser kommunen. Kommunen och Peab är dessutom oense om hur stor ersättning Peab är berättigad till för utförda arbeten, vilka fel som uppkommit i samband med bygget av Östersunds Arena och hur felen ska åtgärdas och vem som ska betala.

I stället anser kommunen att det är Peab som är skyldig kommunen 6,3 miljoner kronor. Summan avser ett tillgodohavande på ersättning för självkostnader, entreprenörspåslag och fel i arbetet. Peabs bonus är borträknad från beloppet.

För ytterligare information kontakta:

Johan Söderlund, advokat och Östersund kommuns juridiska ombud, Tel. 031-10 61 34

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2016-11-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen