Publicerad 2017-01-10

Så har gratis busskort för barn och unga påverkat bussresandet

Barn och unga reser 50 procent mer med buss nu jämfört med innan Östersunds kommun införde gratis busskort till alla innevånare mellan 6 och 19 år – det visar en färsk undersökning som kommunen varit med att ta fram.

De resor som tillkommit som en effekt av busskorten är framför allt korta och medellånga resor som är 8 kilometer eller kortare. De tillkommande resorna har främst ersatt färder som barnen tidigare gjorde med cykel, men även med bil. Andelen resor som barn och unga gör till fots är oförändrat även efter införandet av gratis busskort.

- Det politiska målet med införandet av gratis busskort för barn och unga mellan 6 och 19 år var att bussåkandet skulle öka, vilket det också gjort. Det är vi självklart nöjda med, säger Florian Stamm (MP), ordförande i Miljö- och samhällsnämnden.

- Samtidigt är det inte bra ur ett folkhälsofrämjande perspektiv att resor med buss ersätter cykelanvändandet. Där behövs det ytterligare åtgärder för att stimulera aktiva resor och minska skjutsandet till skolan, säger Niklas Daoson (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Ökningen av buss som färdmedel har skett främst på vardagar, men även på helger. På vardagarna har bussresorna ersatt i huvudsak cykelresor, medan det på helgerna påvisats ett minskat bilresande. Vidare visar undersökningen att de allra flesta är positiva till försöket med gratis busskort och att kortet, helt eller delvis, ökar barns rörelsefrihet.

Samtidigt visar undersökningen att färre barn och unga efter införandet av gratis busskort uppger att deras föräldrar sagt nej till fritidsaktiviteter på grund av behovet av skjuts.

Det var i augusti 2015 som alla barn och unga mellan 6 och 19 år fick gratis busskort finansierade av Östersunds kommun. För att mäta effekterna av de gratis korten har företaget WSP Analys & Strategi på uppdrag av Trafikverket, i samarbete med Östersunds kommun, gjort en kvantitativ analys av hur barn och ungas resemönster har påverkats till följd av de gratis busskorten.

- Svarsfrekvenserna på de enkätundersökningar som skickats ut har uppgått till mellan 50 och 60 procent, vilket är mycket i sammanhanget. Den höga andelen svar ger oss ett bra underlag att jobba vidare med. Ett stort tack till alla barn, föräldrar och skolpersonal som hjälpt oss att svara på enkäten och därmed gett oss bra verktyg för att fortsätta jobba med kollektivtrafikfrågor och aktiva resor ur ett kommunalt perspektiv, säger Anne Sörensson, projektledare på Grön trafik, Östersunds kommun.

Undersökningen presenteras på den nationella konferensen Transportforum som VTI ordnar onsdagen den 11 januari.

För ytterligare information kontakta:

Anne Sörensson, projektledare Grön trafik, Tel. 063-14 46 61

Florian Stamm (MP), ordförande Miljö- och samhällsnämnden, Tel. 072-547 80 72

Niklas Daoson (S), ordförande Barn- och utbildningsnämnden, Tel. 072-505 96 50

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-01-10

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen