Publicerad 2017-02-11

Skolinspektionen förelägger kommunen att vidta åtgärder

Skolinspektionen har utfärdat ett föreläggande mot Östersunds kommun enligt Skollagen att vid vite om 500 000 kr senast 20 april 2017 vidta åtgärder så att en elevs rätt till utbildning tillgodoses. 

- Vi kan inte gå in i det enskilda ärendet, men kan konstatera att våra insatser inte lett till att eleven kan fullgöra sin skolgång och det är ett misslyckande, säger Annika Källgård, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

- Vi har ett väl strukturerat arbete för att främja skolnärvaro och minska skolfrånvaro. Vårt arbete med bl a mobila närvaroteamet är uppmärksammat nationellt, men i detta fall har vi ändå inte lyckats. Vi kommer naturligtvis att göra allt vi kan för att eleven ska få sin skolgång tillgodosedd.

För mer information, kontakta
Annika Källgård
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
070-522 62 51

Pressmeddelandet som pdfPDF

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-02-11

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen